BestuurBestuur
Bas Pietersen Voorzitter Hoofdverantwoordelijke voor:
- Tuchtcommissie
- Vertrouwenscontactpersonen
- Sportiviteit & Respect
- Jeugdbestuur
- Evenementencommissie
- Interne cohesie
- Vrienden van Roomburg, Ereleden
Medeverantwoordelijke voor:
- Externe relaties / Medegebruikers
- Lange Termijn Planning
Liesbeth van Duyneveldt - Franken Secretaris Hoofdverantwoordelijke voor:
- Communicatie (RoCoCo & Webredactie)
- Archief
- Privacy / AVG
- Wedstrijdsecretariaten
Medeverantwoordelijke voor:
- Personeelsbeer & Vrijwilligerscoördinatie
Anton de Groot Penningmeester Hoofdverantwoordelijke voor:
- Financial/Management Accounting
- Kascommissie
- Ledenadministratie & contributies
- Accommodatiecommissie
- Barcommissie
- Lisa Beheer
Niclas von der Thüsen Bestuurslid Planning & Financiering Hoofdverantwoordelijke voor:
- Financiële planning
- Financiering en subsidies
- Sponsoring
- Kledingplan
- Upgrade & Verduurzaming Clubhuis
Vervangend bestuurslid voor Penningmeester
Rinus Vincentie Bestuurslid Senioren Verantwoordelijk voor:
- Heren- / Dames- / Veteranenteams / Jong Senioren / Trimhockey
- Zaalhockey
- Arbitrage
- Materiaalcommissie
- PIMS Commissie