Arbitrage - Opleiding (v)

Opleiding scheidsrechters
Hockey en arbitrage gaan hand in hand! Zonder scheidsrechters kunnen er geen wedstrijden worden gespeeld. De hockeysport wordt steeds professioneler en er worden steeds hogere eisen gesteld. Om de hockeysport op een hoger niveau te brengen is spelregelkennis en goede arbitrage een must. Hockey en arbitrage gaan immers hand in hand. Als je goed gefloten wordt, geeft dat meer spelplezier. Dit geldt voor alle niveaus, voor alle leeftijden. In de jeugd worden de regels geleidelijk en gestructureerd aangeleerd. Zonder scheidsrechters kunnen we niet hockeyen. Het is voor onze club dus van belang dat wij voldoende bevoegde scheidsrechters hebben, zodat alle wedstrijden op een goede manier geleid kunnen worden.
Hoe meer scheidsrechters we als club hebben, des te minder een ieder hoeft te fluiten. Ook ouders van hockeyende jeugd en seniorleden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze cursussen.
 
Opleidingsbeleid L.H.C. Roomburg
Het beleid van de KNHB en L.H.C.Roomburg is erop gericht dat alle spelers vanaf 14/15 jaar (B) hun hockeybewijs behalen, vergelijkbaar met de huidige scheidsrechterskaart. We verwachten van alle competitie spelende leden van 15 jaar en ouder dat ze in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Nieuwe leden krijgen een half jaar de tijd om hun scheidsrechterskaart te halen.
De vereniging organiseert begeleiding voor de scheidsrechters en houdt het niveau van alle scheidsrechters in de gaten. Iedereen die een scheidsrechterskaart heeft gehaald, en iedereen die onzeker is bij het fluiten, kan begeleiding krijgen. Ervaren scheidsrechters wordt gevraagd om nieuwe en onervaren scheidsrechters te begeleiden.
De scheidsrechterscommissie zorgt ervoor dat het niveau van de scheidsrechters en de te fluiten wedstrijden op elkaar zijn aangepast. Aan het begin van ieder seizoen organiseert de scheidsrechterscommissie een avond om de wijzigingen in de spelregels toe te lichten.
 
- opleidingcoordinatie:
   Informatie: [email protected]