Lid worden - Contributie en verzekeringen (v)

Informatie: [email protected]


Onderstaande contributies zijn goedgekeurd op de ALV van 11 juli 2018. De bedragen zijn per lid en inclusief afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. 

 

  Contributies

2018/2019

  Eénmalig inschrijfgeld

€ 75,00

  Junioren Funkey (5 jaar)

€ 190,00

  1e jaars F-jes (Benjamins, 6 jaar)

€ 210,00

  2e jaars F-jes en E-tjes (7-9 jaar)

€ 290,00

  D- tot en met A-junioren (10-17 jaar)

€ 340,00

  Selectietoeslag A1, B1, C1, D1

€ 55,00

  Selectietoeslag A2, B2, C2, D2

€ 30,00

  Senioren Dames, Heren, Veteranen

€ 350,00

  Jong-senioren (18-24 jaar) – m.u.v. selectieteams

€ 295,00

  Senioren halfjaarlidmaatschap 1)

€ 225,00

  Jong-senioren halfjaarlidmaatschap 1)

€ 195,00

  Dames Vets op Dinsdag

€ 225,00

  Trimmers en Trainingsleden

€ 225,00

  Zaalhockey (verplicht voor alle jeugd vanaf 2e jrs F)

€ 55,00

  Niet-spelende leden

€ 67,50

  Kleding junioren (behalve JA1/MA1), E-tjes en 2e jaars F

€ 40,00

  Borg kleding (eenmalig)

€ 50,00

  Administratiekosten bij herinschrijving

€ 40,00

  Toeslag bij betalen per factuur

€ 20,00

 

 

* Het halfjaarlidmaatschap is voor (jong)senioren die alleen de eerste seizoenshelft (tot aan de winterstop) willen/kunnen meespelen. Men dient vóór 1 juni van het lopende seizoen aan te geven dat men het volgende seizoen hiervan gebruik wil maken (via [email protected]).

 

Contributienota/-betaling

Nota’s worden per mail verstuurd. Het is daarom zeer belangrijk dat de e-mailadressen juist zijn opgegeven.


De contributie kan in één, twee of vier termijnen worden betaald. De termijnen zijn als volgt over het jaar verdeeld: eind september, eind november, eind januari en eind maart. Voordat wordt overgegaan tot automatische incasso / facturering komt er een melding op de website en krijgt iedereen een e-mail. Toeslagen en inschrijfgeld worden geïnd bij de eerste termijn. Leden die nog per factuur betalen (let op: toeslag!) kunnen het geld overmaken naar IBAN NL07RABO0192049550 t.n.v. LHC Roomburg, onder vermelding van naam, lidnummer en factuurnummer.


In gebreke blijven bij de contributie-inning (incasso) door onvoldoende saldo, een geblokkeerde rekening, storneringen etc., of overschrijding van de betalingstermijn bij betalen per factuur, kan leiden tot extra administratiekosten van maximaal € 25 per rekening. Op langdurige achterstand van betaling volgt een speel- en trainingsverbod. Blijft het lid in gebreke, dan zal de incasso aan professionals worden overgedragen. Alle consequenties hiervan (ook financiële) zijn voor de schuldenaar.  


Indien noodzakelijk of wenselijk is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk een betalingsregeling tetreffen via het bestuur ([email protected]). Het bestuur beslist zelfstandig en legt de afspraken schriftelijk vast.


Inschrijfgeld


Ieder nieuw lid betaalt inschrijfgeld als bijdrage aan de bestaande accommodatie. Oud-leden die zich opnieuw inschrijven betalen slechts administratiekosten. 


Lidmaatschapsvoorwaarden


De volledige lidmaatschapsvoorwaarden zijn beschreven in de Statuten, het Huishoudelijk en het Tuchtreglement van de vereniging. Deze zijn hier te vinden of op te vragen bij [email protected].


Verzekering


De KNHB heeft voor haar verenigingen een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekeringen afgesloten. Deze is voor alle leden, personeel, trainers en vrijwilligers.

Op de site van de KNHB is alle informatie over deze verzekeringen te vinden. 


Ouders


Ouders kunnen zich via de site inschrijven om zo toegang te krijgen tot het afgesloten deel van de website en de Roomburg app. Ouders met een scheidsrechterskaart kunnen zich op die manier ook registreren als Club Scheidsrechter voor Roomburg. Deze inschrijving leidt niet tot enige vorm van lidmaatschap. Er zijn dan ook geen rechten of plichten aan verbonden.