Roomburg - Commissies - Bar (d)

Alle mails met betrekking tot bar gerelateerde zaken mogen worden verstuurd naar: [email protected]

De barcommissie bestaat uit:

Jesper Zijlstra: 
Voorzitter

Alg Barcie zaken, Barcie leden en Barmedewerkers

Aanspreekpunt PIMS

Aanspreekpunt vertegenwoordigers

Ineke van Dipten:   
Vicevoorzitter

Coördinatie barhoofden, ouders zaterdag
Coördinatie barouders zondagochtend en EHD Zondag
Aanspreekpunt Junioren- en Evenementencommissie

Mardi Fortanier: 
Keuken

Aanspreekpunt assortiment

Voorzitter HACCP
Aanspreekpunt keukenhoofden
Aanspreekpunt voor inkoop en verzorgen van maaltijden voor evenementen

Inge Bosboom:
Acco

Aanspreekpunt Acco, schoonmaak en EHBO
Aanspreekpunt Vrijwilligers diner

Nan Straathof:

In- en Verkoop

Bewaken van In- en verkoopprijzen

Justus Yntema:  
TD – Jeugdbestuur- PIMS

Aanspreekpunt en organisatie TD’s
Aanspreekpunt Jeugdbestuur en PIMS

Dieter Sprenger:

Algemeen lid

Barmedewerker tijdens TD’s

 

Koen Bähler:

Algemeen lid

Coördinatie EHD senioren zondag

 

Overige betrokkenen bij de barcommissie:

Christiaan de Sitter:

 

Penningmeester, met in portefeuille de barcommissie

Aanspreekpunt voor de barcommissie

Frank Vermeend:

 

Inkoop

Barmanager maandag en vrijdag van 16.30 tot 24.00 en op zaterdag van 16.00 tot sluit

Lid HACCP groep

Peter Braas:

 

Barmanager dinsdag, woensdag, donderdag van 16.30 tot 24.00 en op zondag van 12.00 tot sluit

Lid HACCP groep

Gerda Tuijthoff:

 

Sleutelbewaarder

Gevonden voorwerpen

Alexander Drijver:

Coördinatie  EHD zaterdag

 


De barcommissie heeft gastvrijheid op Roomburg hoog in het vaandel en ziet graag dat iedereen zich er thuis voelt: leden, ouders, sponsors,  supporters en belangstellenden, en natuurlijk de bezoekende teams en hun begeleiding. Gasten voelen zich welkom, kunnen bij de bar terecht voor een versnapering, weten hun weg te vinden en kunnen altijd een vraagbaak vinden. Het clubhuis en terras heeft een gezellige uitstraling, uitnodigend, schoon, voldoende geoutilleerd, warme sfeer, etc.

De barcommissie is zich bewust van de inzet van de vele vrijwilligers rondom het bar- en clubhuisgebeuren en is daarvoor erkentelijk, wat zich uit in de benadering naar deze mensen.


De barcommissie

-    staat onder supervisie van het bestuur – penningmeester
-    vergadert tijdens het seizoen maandelijks
-    organiseert 1 á 2 keer per jaar een bijeenkomst voor barhoofden
-    zet zich in om nauwe contacten te onderhouden met andere commissies om zo een goede

      samenwerking te creëren m.b.t. barzaken
-    zorgt voor een goede communicatie t.a.v. barzaken naar de leden
-    organiseert ca. 4 keer per jaar het ‘Theedansen’

-    organiseert  jaarlijks een vrijwilligersdiner


De barcommissie is verantwoordelijk voor alles wat met de bar en de keuken te maken heeft

-    het openen van het clubhuis op zaterdag en zondag

-    het sluiten van het clubhuis

-    de barbezetting

-    barpersoneel tijdens evenementen, feesten en toernooien

-    de barhoofden, de bardiensten incl. keukendiensten en opruimdiensten

-    de hygiëne in de keuken en de bar

-    schoonmaak clubhuis (samen met accommodatie commissie)

-    de inkoop van alle drank en etenswaar, ook voor evenementen, feesten en toernooien

-    het gehele assortiment (etenswaar, fris, alcoholische dranken etc.)

-    de voedselveiligheid van het assortiment (HACCP)

-    alle geldelijke transacties m.b.t. de bar (samen met de penningmeester)

-    de prijzen van het assortiment (in overleg met het bestuur)

-    aanschaf van nieuwe apparatuur in de bar en in de keuken (in overleg met het bestuur)


Speciale aanvragen

Een commissie of team kan de barcommissie verzoeken om een extra bardienst te verzorgen.

Dit betreft dan bardiensten voor (oefen)wedstrijden buiten het door de KNHB vastgestelde competitieprogramma of voor speciale activiteiten van een commissie.

Een dergelijk verzoek moet uiterlijk twee weken voor de gewenste datum bij de barcommissie ingediend worden per mail aan [email protected]

Het koken en nuttigen van maaltijden (ook alleen maar soep) is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de barcommissie.