Vertrouwenspersoon (v)

Het bestuur heeft besloten een vertrouwenspersoon voor te dragen voor benoeming bij de Algemene ledenvergadering in september 2012 . Door een benoeming door de leden is de onafhankelijkheid van deze functie, vergelijkbaar met die van de tuchtcommissie en de kascommissie, gehandhaafd.


De Algemene ledenvergadering van 6 juli 2015 heeft op voorstel van het bestuur ingestemd met de benoeming van Jonita Venetiaan tot vertrouwenspersoon van de LHC Roomburg voor de periode van drie jaar. Jonita, van huis uit bedrijfskundige, heeft een ruime managementervaring bij verschillende organisatie en is momenteel HRM manager bij de Rabobank Regio Den Haag. In die hoedanigheid is zij nauw betrokken bij het welzijn van medewerkers en de Arbo-aangelegenheden. Daarnaast is zij actief als hockeyster bij de veterinnen op dinsdag en heeft zij twee hockeyende kinderen op Roomburg. Wat het takenpakket betreft, zie de uitgebreide beschrijving op de site van de KNHB.


Jonita is bereikbaar via het email adres: [email protected]