Junioren

Jongste Jeugd

Senioren

BARDIENST ROOSTER
september 96 %
oktober 40 %
november 20 %
Gehele planning
VACATURES
Totaal aantal vacatures: 6
Bestuur 
  Coördinator Accomodatie  Info?
Juniorencommissie  Kwartiermaker Jongste Jeugd  Info?
Juniorencommissie  Trainingscoordinator A en B lijn  Info?
Juniorencommissie  Lijncommissaris 2e Jaars F  Info?
Juniorencommissie  Voorzitter Commissie Prestatie Hockey   Info?
PIMS-commissie  Algemeen Lid  Info?
Mijn Roomburg App
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Dames 1 2016-2017.jpg Heren 1 2016-2017.jpg ME3 teamfoto.jpg Opening_waterveld.jpg Roomburg jongens.jpg Roomburg man.jpg
 
Lid worden - Contributie en verzekeringen 

 

Contributie

 

Onderstaande contributie is goedgekeurd op de ALV van 21 september 2016.

 

De bedragen zijn per lid en inclusief afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. 

 

Voor alle leden is een korting van toepassing. De contributie met de toegekende korting is de verschuldigde contributie voor het jaar 2016/2017 en is opgenomen in onderstaande tabel.

 

 

2016/2017

  Eénmalig inschrijfgeld

€ 75

  Junioren Funkey

€ 181,80 (€ 180 na korting)

  1e jaars F-jes 

€ 202,00 (€ 200 na korting)

  2e jaars F- en E-tjes

€ 272,70 (€ 270 na korting)

  D- tot en met A-junioren

€ 318,10 (€ 315 na korting)

  Selectietoeslag A1, B1, C1, D1

€ 50

  Selectietoeslag A2, B2, C2, D2

€ 25

  Senioren Dames, Heren, Veteranen

€ 343,40 (€ 340 na korting)

  Senioren halfjaarlidmaatschap *1

€ 215

  Dames Vets op Dinsdag

€ 217,15 (€ 215 na korting)

  Trimmers en Trainingsleden

€ 217,15 (€ 215 na korting)

  Zaalhockey (verplicht voor junioren en 2e jaars E-tjes)

€ 50

  Zaalhockey (verplicht voor 2e jaars F- en 1e jaars E-tjs)

€ 15

  Niet-spelende leden

€ 65,65 (€65 na korting)

  Administratiekosten bij herinschrijving

€ 40

  Toeslag bij betalen per factuur

€ 20

 

*1 Het halfjaarslidmaatschap is voor senioren die alleen de eerste seizoenshelft (tot aan de winterstop) mee willen/kunnen spelen. Men dient vóór 1 juni van het lopende seizoen aan te geven (via [email protected]) dat men het volgende seizoen hiervan gebruik wil maken.

 

Contributienota/-betaling

  

Nota’s worden per mail verstuurd. Het is daarom zeer belangrijk dat de e-mailadressen juist zijn opgegeven.

 

De contributie kan in één, twee of vier termijnen worden betaald. De termijnen zijn als volgt over het jaar verdeeld: eind september, eind november, eind januari en eind maart. Voordat wordt overgegaan tot automatische incasso / facturering komt er een melding op de website en krijgt iedereen een e-mail. Toeslagen en inschrijfgeld worden geïnd bij de eerste termijn. Leden die nog per factuur betalen (let op: toeslag!) kunnen het geld overmaken naar IBAN NL07RABO0192049550 t.n.v. LHC Roomburg, onder vermelding van naam, lidnummer en factuurnummer.

 

In gebreke blijven bij de contributie-inning (incasso) door onvoldoende saldo, een geblokkeerde rekening, storneringen etc., of overschrijding van de betalingstermijn bij betalen per factuur, kan leiden tot extra administratiekosten van maximaal € 40 per rekening. Op langdurige achterstand van betaling volgt een speel- en trainingsverbod. Blijft het lid in gebreke, dan zal de incasso aan professionals worden overgedragen. Alle consequenties hiervan (ook financiële) zijn voor de schuldenaar. Informatie: [email protected].

 

Indien noodzakelijk of wenselijk is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk een betalingsregeling te treffen via het bestuur ([email protected]). Het bestuur beslist zelfstandig en legt de afspraken schriftelijk vast.

 

Ledenadministratie: Margot van Geen, [email protected].


Inschrijfgeld


Ieder nieuw lid betaalt inschrijfgeld als bijdrage aan de bestaande accommodatie. Oud-leden die zich opnieuw inschrijven betalen slechts administratiekosten.

 

Lidmaatschapsvoorwaarden


De volledige lidmaatschapsvoorwaarden zijn beschreven in de Statuten, het Huishoudelijk en het Tuchtreglement van de vereniging. Deze zijn hier te vinden of op te vragen bij het secretariaat ([email protected]).

 

 

Verzekering

De KNHB heeft voor haar verenigingen een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekeringen afgesloten. Deze is voor alle leden, personeel, trainers en vrijwilligers.


Op de site van de KNHB is alle informatie over deze verzekeringen te vinden.

 

Ouders

Ouders kunnen zich via de site inschrijven om zo toegang te krijgen tot de afgesloten deel van de website en de Roomburg app. Deze inschrijving leidt niet tot enige vorm van lidmaatschap. Er zijn dan ook geen rechten of plichten aan verbonden.

 

 

Sportclubs kunnen niet zonder sponsors. Roomburg heeft veel te bieden.
Ook sponsor worden?