Junioren

Jongste Jeugd

Senioren

BARDIENST ROOSTER
juni 48 %
juli 0 %
augustus 100 %
Gehele planning
VACATURES
Totaal aantal vacatures: 8
Bestuur 
Barcommissie  Algemeen Lid  Info?
Juniorencommissie  Lijncommissaris E8-tallen   Info?
Juniorencommissie  Lijncommissaris E6-tallen  Info?
Juniorencommissie  Lijncommissaris F  Info?
Juniorencommissie  Algemeen Lid  Info?
Juniorencommissie  Wedstrijdsecretaris  Info?
Juniorencommissie  Zaalhockeycommissaris  Info?
PIMS-commissie  Algemeen Lid  Info?
Mijn Roomburg App
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
2017-2018 Dames 1 2400x600.jpg 2017-2018 Heren 1 2400x600.png Funkey team blauw 1000x250.JPG ME3 teamfoto.jpg Nieuwroomburgpark_2400x600.jpg Opening_waterveld.jpg Roomburg jongens.jpg
 
Lid worden - Contributie en verzekeringen 

Informatie: [email protected]


Onderstaande contributies zijn goedgekeurd op de ALV van 26 september 2017. De bedragen zijn per lid en inclusief afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

Voor alle leden is een korting van toepassing. De contributie na korting is de verschuldigde contributie voor het jaar 2017/2018 en is opgenomen in onderstaande tabel.


De contributies voor het seizoen 2018-2019 worden vastgesteld in de eerstvolgende ALV (september 2018) en kunnen (substantieel) afwijken.


 

  Contributies

2017/2018

  Eénmalig inschrijfgeld

€ 75,00

  Junioren Funkey (5 jaar)

€ 183,80 (€ 180,00 na korting)

  1e jaars F-jes (Benjamins, 6 jaar))

€ 204,22 (€ 200,00 na korting)

  2e jaars F- en E-tjes (7-9 jaar)

€ 275,70 (€ 270,00 na korting)

  D- tot en met A-junioren (10-17 jaar)

€ 321,60 (€ 315,00 na korting)

  Selectietoeslag A1, B1, C1, D1

€ 50,55 (€50,00 na korting)

  Senioren Dames, Heren, Veteranen

€ 347,18 (€ 340,00 na korting)

  Senioren halfjaarlidmaatschap 1)

€ 219,54 (€ 215,00 na korting)

  Dames Vets op Dinsdag

€ 219,54 (€ 215,00 na korting)

  Trimmers en Trainingsleden

€ 219,54 (€ 215,00 na korting)

  Zaalhockey (verplicht voor junioren / 2ejrs E)

€ 50,55 (€ 50,00 na korting)

  Zaalhockey (verplicht voor 1ejrs E / 2ejrs F) 2)

€ 15,17 (€ 15,00 na korting)

  Niet-spelende leden

€ 66,37 (€ 65,00 na korting)

  Kleding junioren (geen JA1/MA1), E-tjes en 2e jaars F

€ 40,00

  Borg kleding (eenmalig)

€ 50,00

  Administratiekosten bij herinschrijving

€ 40,00

  Toeslag bij betalen per factuur

€ 20,00

 


1) Het halfjaarlidmaatschap is voor senioren die alleen de eerste seizoenshelft (tot aan de winterstop) mee willen/kunnen spelen. Men dient vóór 1 juni van het lopende seizoen aan te geven dat men het volgende seizoen hiervan gebruik wil maken (via [email protected]).


2) De 1e jaars E en 2ejaars F spelen inmiddels ook zaalcompetitie. Hun zaalhockey contributie zal daarom gelijkgetrokken gaan worden met die van Junioren / 2e jaars E, e.e.a. onder voorbehoud van de goedkeuring door de eerstvolgende ALV.

 


Contributienota/-betaling


Nota’s worden per mail verstuurd. Het is daarom zeer belangrijk dat de e-mailadressen juist zijn opgegeven.


De contributie kan in één, twee of vier termijnen worden betaald. De termijnen zijn als volgt over het jaar verdeeld: eind september, eind november, eind januari en eind maart. Voordat wordt overgegaan tot automatische incasso / facturering komt er een melding op de website en krijgt iedereen een e-mail. Toeslagen en inschrijfgeld worden geïnd bij de eerste termijn. Leden die nog per factuur betalen (let op: toeslag!) kunnen het geld overmaken naar IBAN NL07RABO0192049550 t.n.v. LHC Roomburg, onder vermelding van naam, lidnummer en factuurnummer.


In gebreke blijven bij de contributie-inning (incasso) door onvoldoende saldo, een geblokkeerde rekening, storneringen etc., of overschrijding van de betalingstermijn bij betalen per factuur, kan leiden tot extra administratiekosten van maximaal € 25 per rekening. Op langdurige achterstand van betaling volgt een speel- en trainingsverbod. Blijft het lid in gebreke, dan zal de incasso aan professionals worden overgedragen. Alle consequenties hiervan (ook financiële) zijn voor de schuldenaar.  


Indien noodzakelijk of wenselijk is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk een betalingsregeling tetreffen via het bestuur ([email protected]). Het bestuur beslist zelfstandig en legt de afspraken schriftelijk vast.


Inschrijfgeld


Ieder nieuw lid betaalt inschrijfgeld als bijdrage aan de bestaande accommodatie. Oud-leden die zich opnieuw inschrijven betalen slechts administratiekosten. 


Lidmaatschapsvoorwaarden


De volledige lidmaatschapsvoorwaarden zijn beschreven in de Statuten, het Huishoudelijk en het Tuchtreglement van de vereniging. Deze zijn hier te vinden of op te vragen bij [email protected].


Verzekering


De KNHB heeft voor haar verenigingen een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekeringen afgesloten. Deze is voor alle leden, personeel, trainers en vrijwilligers.

Op de site van de KNHB is alle informatie over deze verzekeringen te vinden. 


Ouders


Ouders kunnen zich via de site inschrijven om zo toegang te krijgen tot het afgesloten deel van de website en de Roomburg app. Ouders met een scheidsrechterskaart kunnen zich op die manier ook registreren als Club Scheidsrechter voor Roomburg. Deze inschrijving leidt niet tot enige vorm van lidmaatschap. Er zijn dan ook geen rechten of plichten aan verbonden.

 

Sportclubs kunnen niet zonder sponsors. Roomburg heeft veel te bieden.
Ook sponsor worden?