Junioren

Jongste Jeugd

Senioren

BARDIENST ROOSTER
september 96 %
oktober 40 %
november 20 %
Gehele planning
VACATURES
Totaal aantal vacatures: 6
Bestuur 
  Coördinator Accomodatie  Info?
Juniorencommissie  Kwartiermaker Jongste Jeugd  Info?
Juniorencommissie  Trainingscoordinator A en B lijn  Info?
Juniorencommissie  Lijncommissaris 2e Jaars F  Info?
Juniorencommissie  Voorzitter Commissie Prestatie Hockey   Info?
PIMS-commissie  Algemeen Lid  Info?
Mijn Roomburg App
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Dames 1 2016-2017.jpg Heren 1 2016-2017.jpg ME3 teamfoto.jpg Opening_waterveld.jpg Roomburg jongens.jpg Roomburg man.jpg
 
Lid worden - Junioren 

Inschrijfperiode:

Junioren kunnen zich inschrijven van 1 maart tot en met 1 mei voor het seizoen dat in augustus/september begint. We houden geen wachtlijst aan. Junioren kunnen ingeschreven worden wanneer zij op 1 oktober 5 jaar zijn.

Wij streven ernaar vóór 1 juli alle inschrijvers te melden of zij geplaatst zijn of niet. 


Buiten deze periode inschrijven?


Het is mogelijk je buiten deze periode in te schrijven voor directe plaatsing, je wordt nooit op een wachtlijst gezet. Maar tussen  1 januari en 1 maart plaatsen wij geen spelers en kan je je dus niet inschrijven. Let op, in de jeugd tot 14 jaar hebben wij in het seizoen in de meisjeslijn geen enkele ruimte en in de jongenslijn soms een klein beetje plaats. Als je 14 jaar of ouder bent hebben we af en toe nog wel ruimte.

Wil je je buiten de periode van 1 maart tot en met 1 mei inschrijven, stuur dan eerst een mail naar [email protected] om te vragen of er plaats is.


Aannamebeleid:

Het bestuur besluit over de plaatsing van de leden. Het aantal aanmeldingen voor de jeugd van Roomburg is altijd groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Daarom gelden de volgende voorrangsregels:


1. Allereerst de spelers van wie de ouders een actieve vrijwilligersrol bij de vereniging (gaan) vervullen. Ouders moeten bij het inschrijven opgeven welke rol(len) ze willen vervullen. Let op die opgave is NIET vrijblijvend en maakt een wezenlijk onderdeel uit van het lidmaatschap van de jullie kinderen.

2. Dan de spelers die een broer, zus of ouder hebben die bij Roomburg spelen.

3. Tenslotte de overige spelers.


Binnen de categorieën is de plaatsing op volgorde van aanmelddatum.


Uitzondering op de voorrangsregels zijn de selectiespelers van andere clubs die een grote toegevoegde waarde hebben. De Juniorencommissie kan het bestuur voorstellen deze spelers als eerste toe te laten.


Het bestuur heeft altijd het recht van deze regels af te wijken.


Vrijwilligers

De organisatie van Roomburg bestaat geheel uit vrijwilligers. Bestuur, commissieleden, trainers en coaches, allen zijn vrijwilligers die zorgdragen voor de hockeyopleiding, het plezier en de veiligheid van jullie kinderen. Het is dus onmogelijk dat zonder de hulp van de ouders de kinderen veilig en met veel plezier leren hockeyen. En het is vooral ook leuk om zo bij te dragen aan de (hockey)ontwikkeling van je eigen en andermans kinderen.

Vrijwilligerswerk bij Roomburg hoeft niet commissiewerk te betekenen, maar kan ook de organisatie van een toernooi zijn of andere ad hoc werkzaamheden. Er is voldoende variatie in werk om voor iedereen, qua capaciteit en tijdsbesteding, een passende invulling te vinden.


Teamsport

Hockey is een teamsport. Dat wil zeggen dat trainingen, wedstrijden maar ook feestjes en uitjes van een team alleen kunnen slagen als het hele team aanwezig is. Wij vragen van de spelers en de ouders om hier maximaal rekening mee te houden. Afwezigheid van één of meer spelers gaat immers altijd ten koste van het team. Dit geldt niet alleen voor de oudere A en B teams, maar ook voor de E jeugd en zelfs de Benjamins die ook hun wedstrijden spelen.

Als het echt niet anders kan, moet een speler natuurlijk incidenteel kunnen verzaken. Maar het team, coach, trainer en manager moeten natuurlijk altijd op de hoogte zijn.


Verplichtingen

Naast het vrijwilligerswerk moeten de ouders van de spelers een paar keer per jaar op zaterdag (voor Funkey en Benjamins op zondag) een bardienst/gastouderdienst van 2 uur draaien en voor het team van de kinderen regelmatig rijden naar uitwedstrijden. Ouders krijgen een aantal keer per jaar een periode de gelegenheid om deze bardienst zelf inplannen, open gebleven plekken  worden door de barcommissie toegewezen. Rijden wordt door de manager of coach van het team geregeld.


 

De spelers en teams hebben vanaf de C-lijn ook een aantal verplichte activiteiten, de C-lijn heeft af en toe veegdienst, de A- B-lijnen hebben elftal hulpdienst en moeten regelmatig wedstrijden van jongere teams fluiten.

Spelers van selectieteams (vanaf de C jeugd) zijn bovendien verplicht om zich extra in te spannen voor de club. Dit kan zijn training en/of coachen van andere juniorenteams, extra fluiten, helpen bij het organiseren van activiteiten voor de jongere jeugd, zitting hebben in het jeugdbestuur enzovoort. Van hen wordt meer verwacht omdat zij ook meer krijgen van de club.

Daarnaast wordt van selectiespelers verwacht dat zij bij de voorbereiding van het nieuwe seizoen aanwezig zijn. Meestal is dat week 5 of 6 van de vakantie. Dat betekent dat de ouders hier met hun vakantieplanning rekening mee moeten houden.


Zaalhockey

Naast veldhockey speelt de jeugd van Roomburg vanaf de 2ejaars E (8-jarigen) ook in de zaal. Voor de opleiding van de spelers is de zaal een zeer belangrijk instrument, vandaar dat de jeugd jonger dan de 2ejaars E in de winter ook een aantal keer training krijgt in de zaal. De kosten zaalhockey (zaalhuur, trainingen en de afdracht aan de KNHB) zijn (zichtbaar) in de contributie opgenomen. Zaalhockey is verplicht voor alle junioren.

Overigens is de kans aanwezig dat de KNHB besluit om ook een competitie voor de 1e jaars E gaat beginnen. Roomburg zal daar dan zeker aan mee gaan doen.


Communicatie

Alle communicatie vanuit de club gaat digitaal en via telefoon. Wij hebben daarvoor uiteraard een internetsite, mail, TwitterFacebook  en een Roomburg app voor iPhone en Android telefoons, gratis in de app-shop. Gebruik vooral ook de Roomburg app, hier kan je alle relevante actuele informatie van de spelers, teams en wedstrijden vinden.

De communicatie kan alleen goed verlopen wanneer het goede emailadres en telefoonnummer bij ons bekend is. Ieder lid krijgt een inlogcode en wachtwoord om in te loggen op www.roomburg.nl. Daar kunnen de leden zelf zorgen voor de juiste gegevens. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor je bereikbaarheid.


Juniorencommissie

De juniorencommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het juniorenbeleid zoals vastgelegd in het Club Jeugd Plan . Hier vind je ook alle informatie over onze doelstellingen, de opleiding, organisatie, en vooral ook de selecties. Selecteren doen wij vanaf de D junioren, daarvoor proberen via matching de juiste teamsamenstelling te maken.

De commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, algemene zaken en de technische commissaris(sen) die met de lijncommissarissen de technische commissie junioren vormen.

De technische commissie is verantwoordelijk voor de trainingen, de trainers, de coaches en de uitvoering van het technische beleid en verbetering van de opleiding van de spelers.


Teambegeleiding

De teams worden opgeleid en begeleid door trainers en coaches. Vaak stelt het team ook een manager aan die zorgt voor de communicatie binnen het team en met de trainers/coaches, voor rijschema’s, fruitbeurten etc.

Bij de jongere jeugd (Funkey t/m E jeugd) wordt de coaching meestal gedaan door ouders die bij voorkeur hockey- of teamsport ervaring hebben, bij de oudere jeugd (D en ouder) zorgt de club zoveel mogelijk voor coaches van de selectieteams en worden de wedstrijdteams gecoacht door ouders. Zeker bij de A en B jeugd blijkt het erg lastig te zijn om voor alle selectieteams coaches te vinden. Dan wordt ook een beroep op de ouders gedaan.

Alle trainers worden altijd aangesteld door de juniorencommissie. Wij leiden de trainers op, begeleiden zoveel mogelijk op het veld, zorgen voor een jaarprogramma. De trainers zijn bijna allemaal junioren (vanaf de D leeftijd) en senioren die bij Roomburg hockeyen.


Veiligheid en sportiviteit en respect

Veiligheid bij het hockeyen staat voorop. Daarom worden onze scheidsrechters en bij de jongste jeugd de spelbegeleiders altijd geïnstrueerd voor alles op veilig spel te letten, en moeten alle spelers altijd bij trainingen en wedstrijden bitjes en scheenbeschermers dragen. De trainers en coachen moeten spelers van het veld sturen als zij dat niet doen.

Maar ook sociaal moet Roomburg een veilige plek zijn om door te brengen. Daarvoor proberen we een open en makkelijk toegankelijke club te zijn met herkenbare commissieleden. Daarnaast zijn wij dit jaar begonnen met een project "Sportiviteit en Respect” dat in de 2e helft van 2015 uitgerold zal worden. En als het onverhoopt misgaat is er het laatste vangnet, de vertrouwenspersoon die volledig onafhankelijk opereert.


"Lijnen”

De spelers zijn ingedeeld in zogenaamde lijnen, bijvoorbeeld de A-lijn of E of Funkey. De lijnen zijn leeftijdsgebonden. Alle leeftijdsgrenzen zijn bepaald door de KNHB, spelers mogen wel bij een oudere lijn spelen maar zonder uitdrukkelijke toestemming van de KNHB niet in een jongere lijn. De leeftijd is de leeftijd op de peildatum 1 oktober.

Funkey: 5 jarigen, training op zondagochtend.

Benjamins (vroeger 1ejaars F): 6 jaar, trainen op zondag

2e jaars F, 7-jarigen in een team met 8 spelers, trainen op woensdag en vrijdag en spelen zaterdag wedstrijdjes van 3 tegen 3 spelers.

1e jaars E,8 jaar oud in een team met 8 spelers. Zij spelen op een kwart veld 6 tegen 6.

2e E jaars spelers van 9 jaar met 11 spelers in een team, de wedstrijden worden op half veld gespeeld met 8 spelers.

D-lijn, 10 en 11 jarige spelers, vanaf de D-lijn wordt op een heel veld gespeeld met minimaal 14 spelers. Trainingen zijn van maandag tot en met vrijdag, meestal 2 keer per week.

C-lijn, 12 en 13 jarige spelers

B- lijn 14 en 15 jarige spelers

A- lijn 16 en 17 jarige spelers

Zodra junioren (op 1 oktober) 18 zijn, worden ze automatisch senioren.

 

Activiteiten

Hockey bij Roomburg is niet alleen maar sport, het is ook gezelligheid, de plek voor veilige leuke feesten, "Zaterdag was de mooiste dag van de week; en je wist als je naar je vriendjes keek…..” (Acda en de Munnik). Voor de jongere jeugd o.m. Sinterklaasfeest, knakworstentoernooi en filmavond, voor de oudere jeugd CD en AB feesten, toernooien (Molentoernooi op Roomburg). Voor de ouders en hun kinderen het ouder-kind toernooi en het familietoernooi, en voor de senioren tijdens Pinksteren het legendarische PIMS-toernooi (begonnen in 1976, in 2016 het 8e lustrum alweer).


 

Sportclubs kunnen niet zonder sponsors. Roomburg heeft veel te bieden.
Ook sponsor worden?