.Roomburgerpark Leiden

Het inrichtingsvoorstel Roomburgerpark houdt de gemoederen in de wijk, en sinds september ook daarbuiten, flink bezig. Er komt zelfs een referendum over het voorstel. Hoe is dit allemaal zo gelopen en wat houdt het voorstel in?

Geschiedenis
Sinds 2002 zijn we als club in gesprek met de gemeente voor uitbreiding van het aantal velden voor onze hockeyclub. Op initiatief van de wethouder heeft in 1996 de gemeente het vierde (en slecht bespeelbare) grasveld ingeruild voor woningbouw ter financiering van onze kunstgras velden en verlichting. Met de drie huurvelden komen wij echter niet meer uit: in 2006 is het ledental de 1200 gepasseerd en in de nieuwe Leidse sport-nota van 2008 wordt Roomburg verblijd met twee nieuwe velden, te financieren door de gemeente. Helaas weet niemand waar... De discussie komt jaarlijks op tafel bij het overleg met het bestuur en de gemeente. Ondanks de ledenstop die al tijden gehanteerd wordt, puilen we uit. Sinds 2017 wordt er door de jeugd ook getraind op het sportcomplex van Trigon aan de Cronesteinkade vanwege ruimtegebrek, maar hier kunnen geen wedstrijden worden gespeeld. Daarvoor moet dit seizoen zelfs veldruimte worden ingehuurd op het Universitaire sportcomplex aan de andere kant van de stad.

Groei
Hockey is een populaire snel groeiende sport in Nederland, hoewel in sommige regio's dit lijkt te veranderen. Niet in Leiden: onze jeugdteams zijn groot gemaakt, zitten vrijwel allemaal overvol en aanmeldingen blijven komen. Omdat we het aantal teams niet kunnen uitbreiden moeten we dus regelmatig kinderen weigeren. Leden aantal is daardoor de afgelopen jaren licht toegenomen, zie deze tabel. Op basis van de demografische ontwikkelingen in Leiden en de verwachtingen van de KNHB hebben wij 5 velden nodig. Wij willen namelijk graag alle jeugd die zich aanmeldt laten hockeyen en daarnaast willen wij een aantal groepen bedienen die nu nog helemaal niet terecht kunnen in de stad Leiden. Dit geldt voor senioren met fithockey, minder-validen met LG/G – hockey en de Leidse studenten. 

Uitbreiding in de wijk
Uitbreiding in de wijk met één veld naast gastgebruik bij Trigon heeft onze grote voorkeur. Hier ligt onze geschiedenis sinds 1955 en hier is onze binding. Natuurlijk hebben wij meegedacht met de gemeente over verplaatsing naar onder andere de Vliet. Die verplaatsing was vanwege een aantal redenen niet mogelijk voor de gemeente. Vooral de kap van 230 tot 500 bomen was voor de gemeenteraad begrijpelijkerwijs een stap te ver. Ook andere locaties werden uiteindelijk niet geschikt bevonden door de gemeente. Daarnaast is een veld op afstand de revue gepasseerd, maar de club op twee locaties vestigen is financieel en organisatorisch niet haalbaar. LHC Roomburg wordt namelijk met haar 1350 leden, op de barman en de technisch manager na, geheel gerund door vrijwilligers.

De hockeyclubs in de regio Leiden zijn zo gesitueerd dat iedereen in zijn eigen buurt kan hockeyen. Zo is LHC Roomburg een wijk gebonden club: 82% van alle jeugdleden en 60% van de senioren woont op minder dan 7 fietsminuten afstand. Dit geldt ook voor onze ruim 400 vrijwilligers. Daarnaast heeft Roomburg in 65 jaar een sterke band met de wijk opgebouwd. Inmiddels is de derde generatie Roomburgers aan het hockeyen. Wij willen dat heel graag als onderdeel van, en in verbinding mét deze buurt, nóg minimaal 65 jaar doen.

  

Initiatief Nieuw Roomburg Park
LHC Roomburg wil in goede harmonie met alle andere belanghebbenden van het park, zoals groengenieters, directe omwonenden en omliggende wijken, de scholen, de tennisclub, sporters en wandelaars met of zonder hond, de uitbreidingsplannen verwezenlijken. Daarom hebben wij samen met de Tennisvereniging Roomburg, Lorentzschool, de Hazewinkelstraat en kinderopvang ’t Kasteel die in de speeltuin en de hockeyclub huist, in 2015 het initiatief Nieuw Roomburg Park genomen. Doel was om plannen te ontwikkelen die de verschillende functies van het park zouden laten integreren en versterken. Zo kon het open wijksportpark duurzaam de toekomst in.
links youtube filmpjes NRP

Voorstel Herinrichting Roomburgerpark Leiden
Na een lang participatietraject zijn een aantal van de ideeën uit dit initiatief overgenomen en gecombineerd met andere ideeën. Hierdoor ligt er sinds een paar maanden een mooi voorstel voor de herinrichting van het Roomburgerpark: mét een multifunctioneel sportveld, betere verkeersveiligheid en klimaatadaptatie, een groen schoolplein, betere speelvoorzieningen én meer groen en biodiversiteit.

Dit voorstel wordt door de meerderheid van de gemeenteraad gesteund en zou in november 2020 op een haar na zijn aangenomen. Op een haar na, want slechts 9 van de 39 zetels waren immers stelselmatig tegen het plan. Zij hebben echter wel de campagne mogelijk gemaakt van een aantal tegenstanders die met een eenzijdig verhaal een referendum hebben weten af te dwingen. In maart mag heel Leiden zich gaan uitspreken over het plan voor onze wijk.

Wat het plan allemaal inhoudt is het beste te zien op https://www.roomburgerparkleiden.nl


Vragen en antwoorden (Q&A)
Klik op de vraag om het antwoord te zien.