Zaaltrainingen, hoe doe je die?

11-12 Nieuws

Gebruik van de zalen

Eind november zijn de zaalhockeytrainingen weer begonnen. We trainen dit jaar in de 3-Oktoberhal, De Does, De Zijl, De Bloemerd en De Eendenkooi. Omdat er erg weinig zaalruimte beschikbaar is in de regio, moeten we erg zuinig zijn op de ruimte die wij kunnen huren.

De afgelopen weken hebben we klachten ontvangen van de zaalbeheerders, over de manier waarop de zalen worden gebruikt en achtergelaten. Er is zelfs gedreigd met het opleggen van boetes. Het is heel belangrijk dat we de zalen netjes gebruiken en schoon achterlaten. Daarom willen wij hier nog een keer aandacht vragen voor een aantal regels voor het gebruik van de zalen:

  • Er mag niet worden gehockeyd in de zaal voordat de zaalbalken klaar liggen (dit geldt ook voor inspelen) .
  • De zaalbalken moeten netjes worden teruggelegd op de kar.
  • De kar moet worden teruggezet op de juiste plaats in de zaal (vraag zo nodig aan de beheerder waar dit precies is).
  • De doelen moeten weer worden teruggehangen op de juiste plaats.
  • In De Eendenkooi moeten er balken achter het doel worden gelegd (om de muur te beschermen).

Wij vragen jullie vriendelijk maar dringend om deze regels na te leven. Dan kunnen we ook volgend jaar weer gebruik maken van de zalen! Mocht je hierover nog vragen hebben, stuur dan een e-mail naar [email protected]

Voorbeeldoefeningen voor in de zaal

Op verzoek van jullie hebben we een aantal voorbeeldoefeningen opgezocht. Dit is handig voor het geval je zelf een training wilt geven. De oefeningen worden uitgelegd met behulp van plaatjes.
 
11-12-2020 Zaalhockey