Tot en met 6 april en per direct geen hockey(competitie) in heel Nederland

12-3 Nieuws
Zojuist heeft de KNHB het volgende bekendgemaakt:

Tot 1 april geen hockeycompetitie in heel Nederland

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHB gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 6 april. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. De KNHB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.

Aansluitend op de landelijke maatregelen vraagt de KNHB haar verenigingen per direct alle hockeyactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten etc) af te gelasten tot en met 6 april, ook als deze bijeenkomsten/trainingen minder dan 100 personen betreffen.

Roomburg volgt dit advies van de KNHB. Alle wedstrijden en trainingen en andere activiteiten (waaronder het TD a.s. zondag) gaan daarom voorlopig niet door.
 
12-3-2020 Algemeen