Uitnodiging ALV 30 september 2020 (digitaal) en ALV 18 november 2020

16-9 Nieuws

Beste seniorleden en juniorleden die op 1 oktober 2020 16 jaar of ouder zijn, beste ereleden en leden van verdienste en beste coaches 2e jaars E t/m B jeugd (*),

Bijzondere tijden vragen om bijzondere stappen. Het bestuur heeft daarom besloten dit najaar niet één maar twee Algemene Leden Vergaderingen te houden.

Allereerst nodigt het bestuur van LHC Roomburg u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 30 september 2020. Deze ALV zal via Zoom worden gehouden van 16:00 tot 17:00 uur en zal als enige agendapunten hebben het vaststellen van de Jaarrekening 2019/2020 en het goedkeuren van de begroting 2020-2021 en 2021-2022. De stukken hiervoor zullen binnenkort, achter de inlog, op de website worden geplaatst. Eventuele vragen kunnen uiterlijk tot 72 uur voor de vergadering worden ingediend via [email protected].

Zoals al aangegeven, worden de plannen voor het Nieuw Roomburg Park binnenkort verder besproken in de Gemeenteraad en zal het inrichtingsvoorstel op 10 of 12 november 2020 worden vastgesteld. In verband hiermee zal een tweede ALV worden gehouden op woensdag 18 november 2020 vanaf 19:00 uur, waarvoor u eveneens hierbij wordt uitgenodigd. We hopen uiteraard deze ALV weer op de club te kunnen houden.

Met vriendelijke groet,

Liesbeth van Duyneveldt-Franken

Secretaris LHC Roomburg


 

*) artikel 17 lid 6 van de Statuten: Stemgerechtigd zijn ook maximaal twee coaches, die op 1 september van het verenigingsjaar als zodanig zijn geregistreerd per jeugdteam van de tweedejaars E categorie tot en met de B categorie.
 
16-9-2020 Van het bestuur