Trainingsschema met 2 velden geoptimaliseerd voor ABCD jeugd

16-9 Nieuws
Vandaag is bekend geworden dat de oplevering van veld 2 verder is vertraagd. Het veld kan niet meer op 7 oktober worden opgeleverd. Als het weer meewerkt kan dit laatste veld op z'n vroegst 16 oktober worden opgeleverd. Het weer moet meewerken omdat een aantal aanlegactiviteiten alleen bij droog weer kunnen plaatsvinden. We gaan er daarom vanuit dat veld 2 niet voor zaterdag 24 oktober bespeelbaar zal zijn. Het trainingsschema voor de situatie met 2 velden zal daarom in ieder geval nog 4 weken duren.

Mede gezien deze ontwikkeling en vanwege de verkregen reacties en verzoeken in de eerste week dat we dit schema hebben, is het trainingsschema voor de ABCD teams geoptimaliseerd / verbeterd. Een aantal D-teams trainden bijvoorbeeld beide keren op Trigon. Op die locatie hebben we geen cirkels en geen grote hockeydoelen. Dat betekende dat deze teams geen strafcorners konden oefenen of oefeningen doen met afmaken op een gewoon doel. Dat is nu verholpen. Een aantal ABC teams had veel moeite met een begintijd van 16:30 uur; ook dat is verholpen. Verreweg de meeste ontvangen wensen zijn bij deze slag meegenomen.

In de bijlage zijn de gewijzigde trainingsmomenten gearceerd. De gegevens voor de Roomburg app en onze website zijn vandaag bijgewerkt.
Excuses voor de eventuele ongemakken als gevolg van deze wijzigingen. Het streven is de komende 4 weken geen nieuwe wijzigingen door te voeren.
 
16-9-2020 Algemeen Bijlage