Nieuwe ontwikkelingen aangaande Wijksportpark Roomburgpark

19-10 Nieuws

Vier uur lang is donderdag 15 oktober het Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark, inclusief een multifunctioneel veld, bediscussieerd en inhoudelijk behandeld in de Raadscommissie Onderwijs & Samenleving. Het goede nieuws is dat het plan met een aantal aanpassingen de steun van de meerderheid in de raad lijkt te gaan krijgen.

Een kleine maar actieve groep felle tegenstanders stuurt nu echter, na eerdere protestacties, aan op een referendum (kosten € 500.000) om de komst van het vierde veld te dwarsbomen. Daarom willen we jullie uitgebreid informeren: in jullie mailbox vinden jullie meer informatie.

Het bestuur en betrokkenen zijn van mening dat het college en de gemeenteraad een zeer afgewogen beslissing gaan nemen die recht doet aan alle belangen en belanghebbenden. Daarom wordt het op prijs gesteld als leden de aanvraag voor een raadgevend referendum niet ondertekenen.

 
19-10-2021 Nieuw Roomburgpark