Contributie-inning seizoen 2020-2021 van start

20-10 Nieuws

De aankondiging dat tot 11 november alle competitiewedstrijden vervallen en dat senioren ook niet mogen trainen is nog geen week oud. Voor de (jongste) jeugd worden inmiddels, naast de trainingen die gewoon doorgaan, volop onderlinge wedstrijden georganiseerd die immers wel zijn toegestaan. Voor de senioren wordt druk gezocht naar een alternatief sportaanbod. Over dat onderwerp is vorige week met alle aanvoerders overleg geweest. De KNHB komt met een opzet voor hockeyen door 4 volwassenen op een velddeel. In aanvulling daarop werken we aan een programma om in deze tijd ook andere sportvormen aan te bieden.

Iets verder weg is het winterseizoen. Duidelijk is dat geen enkel Roomburg-team dit seizoen zaalhockey zal gaan spelen. In plaats daarvan gaan we in de wintermaanden doortrainen op het veld en wordt voor alle teams de midwintercompetitie aangeboden. Waar nog (veld)ruimte over is voor andere activiteiten gaan we die ook organiseren.

Kortom, als vereniging doen we er alles aan om mogelijkheden te bieden om, zo veel als mogelijk is, door te gaan met sporten. De keerzijde daarvan is natuurlijk dat we de contributie voor dit seizoen gewoon moeten gaan innen; de kosten voor het draaiende houden van de vereniging lopen immers gewoon door. Het innen is volop in voorbereiding. We verwachten begin volgende week de contributiefacturen uit te kunnen sturen met behulp van ClubCollect. Hoe dat verloopt kan je lezen in Contributie-inning 2020-2021 met ClubCollect.

Heb je op vrijdag 30 oktober nog geen mail met factuur ontvangen, stuur dan een mail naar de ledenadministratie. Leden die niet in staat zijn om aan hun contributieverplichting te voldoen, kunnen contact opnemen met de penningmeester of evt. de vertrouwenspersoon.

 
20-10-2021 Van het bestuur