Klachten over fietsen; parkeer in stalling bij Lorentz!!

24-11 Nieuws
Vanuit de wijk komen klachten binnen over geparkeerde fietsen op de trottoirs. Deze staan in de weg voor voetgangers: mensen met een rolstoel, rollator of kinderwagen kunnen er niet langs. Daarnaast kunnen ze makkelijk tegen geparkeerde auto's vallen en zo schade veroorzaken.

Ook na alle werkzaamheden is het de bedoeling dat bezoekers van Roomburg hun fietsen en scooters/bakfietsen bij de Lorentzschool neerzetten. Onze eigen fietsenstalling komt bij de herinrichting van het park in zijn geheel te vervallen en die bij de school wordt uitgebreid.

Het is ronduit asociaal om je fiets op deze manier te parkeren. Daarom opnieuw de dringende oproep aan iedereen om de fiets te parkeren in de fietsenstalling bij de Lorentz school!! Aan alle ouders, coaches en trainers het verzoek om dit ook met de kinderen te bespreken.

Fietsen die toch buiten de aangewezen fietsenstalling worden geparkeerd kunnen worden verwijderd.

     

Dit laatste is wat het nu uitlokt. En zo hoort het:
 
24-11-2021 Algemeen