Nummering velden ongewijzigd

2-4 Nieuws Bij de oplevering van de nieuwe watervelden is een nieuw beregeningssysteem in gebruik genomen. De veldnummering in dit systeem week af van de nummering die we hadden. In de communicatie werden beide nummeringen door elkaar gebruikt. Heel verwarrend, want het bleek dat hierdoor soms teams op de verkeerde velden stonden te trainen en elkaar probeerden weg te sturen. Om aan deze verwarring een eind te maken is besloten de oude nummering te handhaven:
1 = Rabo-veld (naast de tennis)
2 = Heineken 0.0-veld (bij de ingang rechts)
3 = Molenveld (bij de molen)
Zie ook de afbeelding bij dit bericht, waarop tevens de velddelen A / B / C / D zijn aangegeven. Deze velddelen worden in de Roomburg app toegevoegd aan de gebeurtenissen onder Home, zodat iedereen voortaan precies kan zijn waar zijn/haar team traint of speelt.
 
2-4-2021 Van het bestuur