Help mee en lever je ongebruikte Roomburg kleding in!

6-10 Nieuws
We hebben dit seizoen leveringsproblemen van clubkleding waardoor er een tekort aan kleding voor de huidige leden is ontstaan. In tegenstelling tot eerdere plannen hebben we om diverse redenen samenhangend met de coronacrisis, moeten besluiten om het huidige kledingplan met nog een jaar op te rekken. Bij de in 2017 gemaakte leveringsafspraken was daar echter geen rekening mee gehouden. Daarbij maakt het mondiale grondstoftekort dat we hier niet snel verandering in kunnen brengen.

Op de club lagen gelukkig nog oude voorraden gebruikte kleding die nog prima te gebruiken blijken te zijn. Deze zijn terug in het kledingplan gegaan om de voorraden weer enigszins aan te vullen. Toch is het nog niet genoeg. We vermoeden echter dat er ook nog kleding bij mensen thuis ligt; het kan gaan om te klein geworden extra kleding, oude keepershirts of niet ingeleverde kledingstukken van oud-leden.

Ons verzoek is om deze oude Roomburg kleding in te leveren achter de bar. Hier staat een doos met kleding die terug kan naar het kledingplan.

Dit alles helpt ons om de voorraden weer op orde te krijgen en iedereen die recht heeft op een tenue er eentje te kunnen dragen. We hopen op jullie hulp. Alvast bedankt!

Heb je vragen? Mail met Gijs Jansen via [email protected].
 
6-10-2021 Kledingplan