Komt de zaaltraining niet uit? Dan zeg je af !!

7-1 Nieuws

Al twee keer is door Roomburg een trainingshal niet opgeruimd omdat het laatste team (dat moest opruimen) onaangekondigd wegbleef. Ook hebben teams niet kunnen trainen omdat het eerste team niet kwam trainen waardoor die hal niet werd geopend. Dit kan natuurlijk niet!

Niet gaan trainen heeft dus gevolgen voor het volgende of voorafgaande team. Daarom: kan jouw team niet trainen op een toebedeeld tijdstip? DAN ZEG JE AF! Dat doe je per mail naar [email protected].

Op teams die niet afzeggen worden vanaf heden evt. (opruim)kosten verhaald. Bij herhaald niet afzeggen wordt voortaan de zaalhuur in rekening gebracht.

 
7-1-2023 Zaalhockey