Nieuwe kansen op een vierde veld!

24-1 Nieuws
Vandaag hebben omwonenden van de velden van korfbalvereniging Sporting Trigon deze brief van de gemeente ontvangen.

De velden van korfbalvereniging Sporting Trigon hebben het einde van hun levensduur bereikt en vervanging van de toplaag staat gepland voor komende zomer. Gekeken wordt of het inpassen van een multifunctioneel veld met de afmetingen van een hockey wedstrijdveld niet dé oplossing is voor meerdere behoeften binnen de wijk middels een nieuwe indeling van het gebied.

Het Zoete Land, BSO ’t Kasteel, korfbalvereniging Sporting Trigon en hockeyclub Roomburg voeren op dit moment verkennende gesprekken over deze mogelijk optimalere indeling van het terrein. Hierbij wordt gekeken naar de haalbaarheid van de combinatie van een officieel wedstrijdveld voor hockey, uitbreiding van de stadstuinderij, het verder optimaliseren van het gebruik van de sportvelden voor de korfbalvereniging én van faciliteiten voor de buitenschoolse opvang.

De gemeente is enthousiast over deze kans en biedt alle partijen de ruimte om dit met elkaar, en de omgeving verder uit te werken de komende maanden!

 
24-1-2023 Algemeen