Opnieuw investering nodig in LED verlichting

14-3 Nieuws We hebben ernstige problemen met de LED verlichting van onze velden. In tegenstelling tot de velden zijn de lichtmasten eigendom van LHC Roomburg. In seizoen 2019-2020 hebben we als club fors geïnvesteerd in vervanging van de oude verlichting door LED. Dit heeft een aantal voordelen opgeleverd, waaronder kostenbesparing, maar we ervaren steeds vaker problemen met de drivers en de radiografische besturing van de lampen. Ze kunnen opeens flikkeren of uitvallen en het leidt tot gevaarlijke situaties. Veld 3 kan bijvoorbeeld alleen nog bediend worden vanuit de hoogspanningskast.

Het bestuur is sinds medio 2022 in onderhandeling met de leveranciers (LI Sports en onderaannemer Sport Technologies) over een terugkoopregeling waarbij de lampen en bedieningssystemen vervangen zouden worden, maar kreeg vorige week plotseling het bericht dat Sport Technologies failliet is gegaan. Dit betekent dat er geen garantie meer is op het herstel van defecte RF-communicatiemodules en dat per 1 april aanstaande zelfs de gehele digitale supportomgeving van de radiografische bediening uit de lucht gaat.

Alleen dit jaar bestaat nog de mogelijkheid om een beroep te doen op de 30% subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA), bedoeld voor Energiebesparing en klimaatadaptatie van amateursportorganisaties. Het bestuur wil daarom, mede op advies van de Accommodatiecommissie, graag per direct overgaan tot vervanging van de verlichting van alle drie de velden door de nog zuinigere ledverlichting ‘dark light’. Deze verlichting geeft minder lichtvervuiling (fijn voor de omwonenden) en de digitale supportomgeving is dusdanig technisch versimpeld dat de kans op uitval significant lager is.

Het bestuur krijgt de steun van de kascommissie voor de extra investering met effect op de door de Algemene Ledenvergadering in september 2022 vastgestelde meerjarenbegroting. Vanwege de urgentie waarmee de beslissing genomen moet worden, is het bijeenroepen van een afzonderlijke Algemene Ledenvergadering voor dit dossier niet wenselijk. Mochten er nog vragen leven bij leden dan ziet het bestuur deze graag tegemoet via [email protected] Op basis daarvan kan eventueel alsnog besloten worden tot een aanvullende  informatiebijeenkomst of een extra Algemene Ledenvergadering. Wij hopen echter dat dit bericht met aanvullende achtergrondinformatie in de brief van de secretaris (ook te vinden achter de inlog onder Bestuurdocumenten) voldoende informatie biedt om het vervangingsproces nog voor 1 april te kunnen afronden.
 
14-3-2023 Van het bestuur