Nieuw zicht op vierde hockeyveld binnen de wijk! šŸ™Œ

14-12 Nieuws
Goed nieuws: we hebben weer zicht op een vierde hockeyveld binnen de wijk! 
Het was destijds een flinke tegenvaller: mooie plannen om een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark te realiseren strandden op de uitslag van het referendum in maart 2021. Het college beloofde echter om zich te blijven inspannen een oplossing te vinden voor ons toen al 18 jaar bestaande gebrek aan hockeycapaciteit. En nu is duidelijk dat de gemeente zich daaraan heeft gehouden!

Vandaag viel bij de omwonenden deze brief van de gemeente op de mat met de uitkomst van een verkenning naar draagvlak en haalbaarheid voor een herinrichting van het terrein aan de Cronesteinkade. Een model dat onder leiding van een procesmanager en een ontwerper openbare ruimte van de gemeente tot stand is gekomen en waar direct betrokken partijen (LKV Sporting Trigon, LHC Roomburg, BSO ā€™t Kasteel, Stadstuinderij Het Zoete Land en de gemeente Leiden) allemaal een win-win situatie in zien: uitbreiding voor Het Zoete Land en een volwaardig multifunctioneel sportveld waarop zowel gekorfbald als gehockeyd kan worden en waar wintertennis en schoolgym door het Bona ook mogelijk blijft. 
Om hiervoor plaats te maken is een nieuw gebouw gepland: een up-to-date multifunctionele accommodatie waar bij gelegenheid ook b.v. omwonenden gebruik van kunnen maken. Tot slot is de wens om bij de toekomstige herinrichting ook de verbinding met het Singelpark tot stand te brengen en mogelijkheden te creƫren voor natuurlijk spelen.

Vervolg
Het model voor de inrichting moet eerst uitgewerkt gaan worden in een schetsontwerp. In het nieuwe jaar start de gemeente een project waarin overige belanghebbenden worden betrokken zoals omwonenden en andere gebruikers van de locatie. Met dit model als vertrekpunt worden wensen en ideeĆ«n geĆÆnventariseerd van alle partijen. Samen met de nodige onderzoeken, moeten dit leiden tot een voorlopig ontwerp en uiteindelijk tot een definitief plan.
Omdat er nog geen financiƫle dekking is voor het plan moet ook de gemeenteraad van Leiden te zijner tijd instemmen met het beschikbaar stellen van de benodigde financiƫle middelen.

We moeten dus nog even geduld hebben, maar zijn blij met deze nieuwe ontwikkelingen! We kijken immers zeer uit naar een extra volledig hockeyveld in de wijk zodat we niet meer voor wedstrijden hoeven uit te wijken naar het studenten sportcomplex aan de andere kant van de stad!


 
14-12-2024 Algemeen