Roomburg Blaashal: Informatie avond (25/6) en tussentijdse ALV (3/7)

13-6 Nieuws
Een jaar geleden is de commissie "Blaaskapel” een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om in de winterstop op Roomburg een blaashal te realiseren voor zaalhockey.

Door tekort aan zaalruimte hebben we altijd beperkt en versnipperd zaalhockey gespeeld op veel verschillende locaties. Terwijl we weten hoezeer zaalhockey ook bijdraagt aan de algehele hockeytechniek. Zaalhockey betekende op Roomburg (te) weinig trainen op wisselende dagen en tijden, en veel logistieke uitdagingen voor ouders qua vervoer voor trainingen en wedstrijden. Vorig jaar mochten we eenmalig in de 5 Meihal trainen, een forse verbetering waarna zelfs 9 teams zaalkampioen werden. Dit heeft de wens voor een eigen zaal locatie nog meer doen groeien.

Een paar weken geleden leek door bouwtechnische uitdagingen het niet meer haalbaar om voor zaalseizoen 2024-2025 nog iets te realiseren. Nu zijn we echter toch dicht bij een structurele verbetering: een grote blaashal met 4 zaalvelden! Het blijkt technisch lastig om hem op onze watervelden te plaatsen, daar wordt nog hard over gepuzzeld richting 2025 of 2026. Maar voor komend seizoen lijkt een andere geschikte locatie in Leiden beschikbaar te zijn. Financieel is het haalbaar, maar naast subsidiegeld wordt leden gevraagd vrijwillig mee te doen aan een stukje lening, zoals veel andere hockeyclubs ook al hebben gedaan. 
Ook logistiek zal een beroep op leden + ouders moeten worden gedaan voor o.a. de jaarlijkse op- en afbouw.
Voordelen zijn vervolgens wel enorm: bijna 3 keer zoveel trainingsuren t.o.v. eerdere jaren, ook zaalcapaciteit voor O8/O9 jeugd, vaste trainingstijden, alle thuiswedstrijden in eigen hal op fietsafstand met optimale condities en materiaal.

Om vragen te beantwoorden en feedback mee te nemen is iedereen van harte welkom op dinsdag 25 juni om 20.00 uur voor een info bijeenkomst
Vervolgens volgt op woensdag 3 juli om 20.00 uur een ALV om een gezamenlijke beslissing te nemen over de plannen.

Een gedetailleerde toelichting op de plannen volgt uiterlijk 10 dagen voor de geplande ALV achter de inlog onder Club_Documenten_ALV.
 
13-6-2024 Van het bestuur