Beslis mee en bezoek de Algemene Leden Vergadering op wo 3 juli

13-6 Nieuws
Het bestuur van LHC Roomburg nodigt alle betrokkenen van harte uit voor een tussentijdse Algemene Leden Vergadering op woensdag 3 juli om 20:00 uur in het clubhuis.

De stukken hiervoor zullen binnenkort (uiterlijk 10 dagen) achter de inlog op de Roomburg website en app worden geplaatst. Eventuele vragen kunnen uiterlijk tot 72 uur voor de vergadering worden ingediend via [email protected].

Het bestuur hoopt u allen te mogen verwelkomen op 3 juli!

NB: Conform artikel 17 lid 6 van de Statuten: Stemgerechtigd zijn leden ouder dan 16 jaar van het lopende jaar (dus ook O18-jeugd) en maximaal twee coaches die op 1 september van het verenigingsjaar als zodanig zijn geregistreerd per jeugdteam van de O10 t/m de O16 categorie.

 
 


Agenda ALV is te vinden achter de inlog onder Club_Documenten_ALV.
Alle stukken volgen uiterlijk 10 dagen voor de ALV.

 
13-6-2024 Van het bestuur