BestuurBestuur
Bas Pietersen Voorzitter Hoofdverantwoordelijke voor:
- Tuchtcie
- Vertrouwenspersoon / Sportiviteit&Respect
- Jeugdbestuur / Evenementencie
Medeverantwoordelijke voor:
- Externe relaties / Medegebruikers
- Lange Termijn Planning
- Synergiecommissie hockey/tennis
- Commercie (o.a. Vrienden van Roomburg, Sponsorcie, Kledingplan)
Liesbeth van Duyneveldt - Franken Secretaris Hoofdverantwoordelijke voor:
- Communicatie (RoCoCo & Webredactie)
- Archief
- Privacy / AVG
- Wedstrijdsecretariaten
- Lijnorganisatie Junioren / Jongste Jeugd
Medeverantwoordelijke voor:
- Personeelsbeer & Vrijwilligerscoördinatie
Anton de Groot Penningmeester Hoofdverantwoordelijke voor:
- Financial/Management Accounting
- Kascommissie
- Lisa Beheer
- Ledenadministratie & contributies
- Barcommissie
Niclas von der Thüsen Bestuurslid Financiële planning Hoofdverantwoordelijke voor:
- Financiële planning
- Financiering en subsidies
- Sponsorcommissie
- Kledingplan
Vervangend bestuurslid voor Penningmeester
Hein van den Steenhoven Bestuurslid Hockeytechnische zaken Verantwoordelijk voor:
- Hockeytechnische zaken
- Commissie Prestatie Hockey
- Goalieworks (keeperstrainingen)
- Zaalhockey
- Arbitrage
- Looptrainingen
- Materiaalcommissie
Rinus Vincentie Bestuurslid Senioren Verantwoordelijk voor:
- Heren- / Dames- / Veteranenteams / Jong Senioren / Trimhockey
- PIMS Commissie
- Lustrum 2020