Contributie

Informatie: [email protected]

Onderstaande bedragen zijn per lid en inclusief afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. In de ALV van 27 sep 2023 is de indexatie vastgesteld waarmee de bedragen zijn verhoogd t.o.v. seizoen 2022-2023.


Contributies

2023/2024

Eénmalig inschrijfgeld

€ 84,00

O6 Funkeys (5 jaar)

€ 225,00

O7 Coolkids (6 jaar)

€ 250,00

O8&O9 (7-8 jaar)

€ 347,00

O10 t/m O18 (9-17 jaar)

€ 406,00

Selectietoeslag O12-O18: 1e teams

€ 66,00

Selectietoeslag O12-O18: 2e teams

€ 35,50

Senioren Dames, Heren, Veteranen

€ 417,00

Jong-senioren (18 t/m 25 jaar) – m.u.v. selectieteams H1/2 en D1/2

€ 335,00

Senioren halfjaarlidmaatschap *

50%

Jong-senioren halfjaarlidmaatschap *

50%

Dames Vets op Dinsdag

€ 268,00

Trimmers en Trainingsleden (Senioren en Junioren)

€ 268,00

Niet-spelende leden

€ 77,00

Zaalhockey O10-O18 (9-17 jaar)

€ 64,00

Kledingbijdrage O7-O18 (behalve J/MO18-1)

€ 44,50

Kledingborg O7-O18 jeugd (eenmalig)

€ 50,00

Administratiekosten bij herinschrijving

€ 42,00 

 

* Het halfjaarlidmaatschap is voor (jong-)senioren die maar één seizoenshelft willen/kunnen meespelen. Voor informatie over deze en alle andere opties zoals duolidmaatschap kan je contact opnemen met [email protected].

Contributienota/-betaling

Nota’s worden per mail en/of sms vanuit ClubCollect verstuurd. Het is daarom zeer belangrijk dat het factuur-/oudermailadres en het mobiele telefoonnummer juist zijn opgegeven. Let op: een betaalkeuze maken in ClubCollect is noodzakelijk om de betaling(en) in gang te zetten. Een uitgebreide handleiding voor ClubCollect is te vinden onder Vereniging - Documenten.

De contributie kan in één of vier termijnen worden betaald. De termijnen zijn als volgt over het jaar verdeeld: eind oktober, eind december, eind februari en eind april. In ClubCollect kan iedereen de exacte data van afschrijving zelf bepalen. Facturen kunnen ook met IDeal of per SEPA-overschrijving worden betaald. 
 
In gebreke blijven door het niet maken van een betaalkeuze (met als gevolg geen incasso/betaling) of in gebreke blijven door onvoldoende saldo, een geblokkeerde rekening, stornering etc. of door overschrijding van de betalingstermijn, kan leiden tot extra administratiekosten. Op langdurige achterstand van betaling volgt een speel- en trainingsverbod. Blijft het lid in gebreke, dan zal de incasso aan professionals worden overgedragen. Alle consequenties hiervan (ook financiële) zijn voor de schuldenaar.  

Indien noodzakelijk of wenselijk is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk een betalingsregeling te treffen, mail daarvoor naar [email protected].

Inschrijfgeld

Ieder nieuw lid betaalt inschrijfgeld als bijdrage aan de bestaande accommodatie. Oud-leden die zich opnieuw inschrijven betalen slechts administratiekosten. 

Lidmaatschapsvoorwaarden

De volledige lidmaatschapsvoorwaarden zijn beschreven in de Statuten, het Huishoudelijk en het Tuchtreglement van de vereniging. Deze zijn te vinden op de pagina Vereniging/Tucht, Vertrouwen & Respect  of op te vragen bij [email protected].

Verzekering

De KNHB heeft voor haar verenigingen een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekeringen afgesloten. Deze is voor alle leden, personeel, trainers en vrijwilligers.

Op de site van de KNHB is alle informatie over deze verzekeringen te vinden. 

Ouders

Ouders kunnen zich via de site inschrijven om zo toegang te krijgen tot het afgesloten deel van de website en de Roomburg app. Ouders met een scheidsrechterskaart kunnen zich op die manier ook registreren als Club Scheidsrechter voor Roomburg. Deze inschrijving leidt niet tot enige vorm van lidmaatschap. Er zijn dan ook geen rechten of plichten aan verbonden.