Junior leden en Jongste Jeugd


Inschrijfperiode 1 maart - 1 mei

Junioren en Jongste Jeugd kan zich inschrijven van 1 maart tot 1 mei via dit formulier voor het seizoen dat in augustus/september begint. We houden geen wachtlijst aan, zie aannamebeleid.

Kinderen kunnen ingeschreven worden wanneer zij op 1 oktober a.s. 5 jaar of ouder en jonger zijn dan 18 jaar. Wij streven ernaar vóór 1 juni (en zoveel eerder als mogelijk) alle inschrijvers te melden of zij geplaatst zijn of niet.

Wil je buiten deze periode inschrijven? Neem dan eerst contact op met [email protected] om te vragen of er plaats is.
NB: Na 1 maart nemen wij geen jeugleden meer aan voor het lopende seizoen.

Wil je eerst een keer meetrainen om te kijken of je hockey leuk vindt? Dat kan! Neem dan ook contact op met [email protected]. Bedenk je dit na 1 mei? Dan is dit alleen mogelijk wanneer er nog ruimte is in jouw leeftijdscategorie.

Aannamebeleid jeugd
Het bestuur besluit over de plaatsing van de leden. Het aantal aanmeldingen voor de jeugd van Roomburg is elk jaar groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Helaas hebben wij door de uitslag van het referendum over het Roomburgerpark nog geen zicht op een extra hockeyveld (zie tabblad Roomburgerpark) en kunnen we niet uitbreiden. Wij moeten dus kinderen teleurstellen.

Vooralsnog gelden de volgende voorrangsregels:
1. Allereerst worden de spelers geplaatst van wie de ouders een actieve vrijwilligersrol bij de vereniging (gaan) vervullen. Opgave als vrijwilliger is NIET vrijblijvend en maakt een wezenlijk onderdeel uit van het lidmaatschap van de kinderen.
2. Vervolgens worden de spelers geplaatst die een broer, zus of ouder hebben die bij Roomburg speelt.
3. Tenslotte worden de overige spelers geplaatst.

Binnen deze categorieën is de plaatsing op volgorde van aanmelddatum/tijdstip. Uitzondering op de voorrangsregels geldt voor selectiespelers van andere clubs met een grote toegevoegde waarde voor een eerste team. Hiervoor gelden de regels, zoals beschreven in dit document.

Het bestuur heeft altijd het recht van deze regels af te wijken.

Vrijwilligers
De organisatie van Roomburg bestaat (nagenoeg) geheel uit vrijwilligers. Bestuur, commissieleden, trainers en coaches: allen zijn vrijwilligers die zorg dragen voor de hockeyopleiding, het plezier en de veiligheid van kinderen. Zonder de hulp van ouders is het onmogelijk de kinderen veilig en met veel plezier te leren hockeyen. Onze vrijwilligers vinden het gelukkig vooral ook leuk om zo bij te dragen aan de (hockey)ontwikkeling van je eigen en andermans kinderen.

Vrijwilligerswerk bij Roomburg hoeft niet commissiewerk te betekenen. Het kan ook het coachen of trainen van een team zijn, het begeleiden of fluiten van wedstrijden of de organisatie van een toernooi, of andere werkzaamheden. Er is voldoende variatie in vrijwilligerswerk om voor iedereen, qua type en tijdsbesteding, een passende invulling te vinden.Voor al het vrijwilligerswerk kunnen ouders zich opgeven in het inschrijfformulier.

Teamsport
Hockey is een teamsport. Dat wil zeggen dat trainingen, wedstrijden maar ook feestjes en uitjes van een team alleen kunnen slagen als het hele team aanwezig is. Wij vragen de spelers en de ouders hier maximaal rekening mee te houden. Afwezigheid van één of meer spelers gaat immers altijd ten koste van het team. Dit geldt niet alleen voor de oudere junioren teams, maar ook voor de EF jeugd en zelfs de Coolkids die hun oefenwedstrijdjes spelen.
Als het echt niet anders kan moet een speler natuurlijk incidenteel kunnen verzaken, maar het team, coach, trainer en manager moeten dan wel op de hoogte zijn.

Betrokkenheid ouders bij Roomburg als club van hun kinderen
Alle ouders van de jeugdspelers moeten een paar keer per jaar op zaterdag (voor Funkey en Benjamins op zondag) een bardienst/gastouderdienst van 3 uur draaien. Ouders krijgen een aantal keren per jaar de gelegenheid om deze bardienst zelf in te plannen. Open gebleven plekken worden door de barcommissie toegewezen.
Jeugdteams worden ook door ouders naar uitwedstrijden gereden. Deze rijbeurten worden door de manager of coach van elk team ingedeeld.

Wedstrijden van Jongste Jeugd competitieteams (E en 2e jaars F) worden door ouders begeleid in de rol van coach én in de rol van Spelbegeleider. Roomburg biedt daarvoor scholingsfaciliteiten zoals coachavonden en gerichte workshops.
Wedstrijden van de elftallen (A/B/C/D jeugd) worden veelal door Senioren en Junioren gefloten, maar ook in toenemende mate door ouders. Het opleidingstraject Club Scheidsrechter staat daarom heel nadrukkelijk ook open voor ouders.

Verplichtingen A/B/C jeugdspelers
De spelers en teams hebben vanaf de C-lijn een aantal verplichte activiteiten: de C-teams hebben jaarlijks enkele veegdiensten, de A/B-teams hebben elftal hulpdienst (EHD) en moeten regelmatig wedstrijden van jongere teams fluiten.

Verplichtingen A/B/C selectiespelers
Spelers van selectieteams (vanaf de C jeugd) zijn bovendien verplicht om zich extra in te spannen voor de club. Dit kan zijn trainen en/of coachen van jongere juniorenteams, extra fluiten, helpen bij het organiseren van activiteiten voor de jongere jeugd, zitting hebben in het jeugdbestuur enzovoort. Van hen wordt meer verwacht omdat zij ook meer krijgen van de club.

Daarnaast wordt van selectiespelers verwacht dat zij bij de voorbereiding van het nieuwe seizoen aanwezig zijn. Deze intensieve trainingsweken vinden plaats in week 5 en 6 van de zomervakantie. Wij vragen de ouders hier met hun vakantieplanning rekening mee te houden.

Zaalhockey
Naast veldhockey speelt de jeugd van Roomburg vanaf de 2ejaars F (6-jarigen) ‘s winters meestal competitie in de zaal. Voor de opleiding en het plezier van de spelers is de zaal een zeer belangrijk instrument, vandaar dat de Benjamins en Funkeys in de winter ook vaak een aantal keer training krijgt in de zaal.

De kosten voor zaalhockey (zaalhuur, trainingen en de afdracht aan de KNHB) zijn zichtbaar in de contributie opgenomen. De trainingen voor Benjamins en Funkeys zijn in de gewone contributie inbegrepen. Zaalhockey is verplicht voor alle junioren.

Communicatie
Alle communicatie vanuit de club gaat digitaal en via telefoon. Wij hebben daarvoor een internetsite, mail, Facebook, Instagram en een Roomburg app voor iPhone en Android telefoons, gratis in de app-shop. Gebruik van die Roomburg app is vooral heel belangrijk. Hier kan je alle clubnieuws en relevante informatie van de spelers, teams en wedstrijden vinden.

De communicatie kan alleen goed verlopen wanneer goede e-mailadres en mobiele telefoonnummer bij ons bekend zijn. Ieder lid krijgt een inlogcode en wachtwoord om in te loggen op MijnRoomburg via www.roomburg.nl en in de Roomburg app. Daar moeten de leden zelf zorgen voor de juiste contactgegevens. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor je (digitale) bereikbaarheid.