Opzeggen


We hopen natuurlijk niet dat je opzegt, maar als je dat toch doet om welke reden dan ook, houd je dan goed aan de uiterlijke opzegtermijn. Wij willen ook heel graag weten waarom je opzegt, wij kunnen er vaak wat van leren.

Elk jaar worden op 1 mei voor de junioren en op 1 juni voor de senioren (incl. de  spelers die de overstap maken naar de senioren) alle lidmaatschappen stilzwijgend en automatisch verlengd.
Als je dat niet wilt, dien je vóór de aangegeven datum (dus resp. 1 mei en 1 juni) digitaal op te zeggen via deze website (knop Inloggen/Club/Opzegformulier). Als je het lidnummer/wachtwoord niet weet, kan je een mailtje sturen naar de ledenadministratie.

Als je niet (tijdig) opzegt, ben je automatisch opnieuw lid en contributie voor het daaropvolgende seizoen verschuldigd. Let op, een (mondelinge) melding aan coaches, medespelers etc. is dus geen opzegging!

Alleen leden die eindexamen doen voor de middelbare school en wachten op de uitslag van loting of decentrale plaatsing voor een studie, kunnen zonder kosten na 1 juni opzeggen. Dit moet dan wel van te voren per mail aan de ledenadministratie worden doorgegeven. Zodra de uitslag van de examens/loting/plaatsing bekend is kan het lid alsnog opzeggen, mits dit binnen 10 dagen na de uitslag gedaan wordt.

Op andere momenten opzeggen of van lidmaatschapsvorm veranderen is niet mogelijk. Ook (langdurige) blessures, zwangerschappen, stages, verhuizingen en dergelijke zijn geen grond voor tussentijds opzeggen en/of restitutie van contributiegeld.

Inlevering clubkleding (voor junioren)
Bij einde deelname kledingplan moet de kleding (uitgezonderd de kousen) worden ingeleverd bij Intersport. Om de borg teruggestort te krijgen moet dit borgformulier worden geprint en bij kledinginname worden afgestempeld door Intersport. Vervolgens het afgestempelde formulier mailen naar [email protected]. Uitbetaling van de borg vindt vier keer per jaar plaats (per kwartaal einde).