Senior leden (18 jaar of ouder op 1 okt a.s.)


Hockeybeleid senioren Roomburg
Spelers vanaf 18 jaar hockeyen bij de senioren. Spelers met talent en ambitie kunnen op basis van hun prestaties tijdens selectietrainingen, geplaatst worden in Dames 1 of 3 en Heren 1 of 2. De coaches van de selectieteams bepalen of een speler in het 1e of 2e team gaat spelen dan wel in een niet-selectieteam.

Spelers vanaf 18 jaar die niet zijn geselecteerd voor een selectieteam worden ingedeeld door de jongsenioren-, heren-, dames- en veteranenelftalcommissaris. Samen vormen zij de Seniorencommissie. Soms is een bepaald team zelf actief op zoek naar nieuwe spelers; kijk hiervoor op onze Spelersbank.

Voorafgaand aan de inschrijving is het verstandig om contact op te nemen met de betreffende elftalcommissaris over de mogelijkheden om in een (bestaand) team te worden geplaatst. Stuur daarvoor een mail naar respectievelijk [email protected] (18 t/m 25 jaar), [email protected] of [email protected].

Doelstelling
Uitgangspunt van de Seniorencommissie is het samenstellen van gezellige teams op een passende niveau onder de selectieteams. Daarbij wordt geprobeerd rekening te houden met voorkeuren van individuele spelers en van teams. Prioriteit bij de indeling heeft echter dat iedereen in een team zit op of rond het eigen niveau en dat alle teams minimaal 12 spelers hebben (streefaantal is 16 spelers).

Aantal teams
Roomburg heeft op 3 velden plaats voor ca. 32 teams. Bij voorkeur gelijk verdeeld over heren en dames, met enkele jong senioren teams en minimaal 2 veteranen/veterinnen en een veteranen L team. Op dinsdag is er de mogelijkheid voor dames ouder dan 30 jaar om competitie te spelen bij de Dinsdag Veterinnen.

Leidraad voor de teamgrootte is 16 spelers. Teams met minder spelers kunnen worden aangevuld en grotere teams moeten spelers afstaan indien noodzakelijk voor de indeling.

Roomburg kent ook een grote groep enthousiaste trimmers, die op maandagavond trainen en ook geregeld wedstrijden spelen.

Doorstroom jeugd – senioren – veteranen
Om de overstap vanuit de junioren naar de senioren makkelijker te maken neemt de Seniorencommissie, in overleg met de lijncoördinatoren O18-jeugd, in de loop van het seizoen contact op met spelers die vanuit de jeugd naar de senioren doorstromen om te kijken bij welk team zij kunnen aansluiten.

Roomburg heeft sinds seizoen 2018-2019 ook Jong Senioren Teams bij de heren en dames. Deze teams bestaan uit senioren in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar, die competitie spelen tegen leeftijdgenoten in speciale Jong Senioren poules. Het district Zuid-Holland kent deze poules in de 1e t/m 5e klasse.

Om stabiel presterende veteranenteams te houden en de aansluiting vanuit de senioren te verbeteren is enkele jaren geleden op Roomburg besloten tot een actief doorstroombeleid.
Dit betekent dat spelers die voldoen aan de KNHB-criteria kunnen overstappen naar de veteranen: heren van 35 jaar of ouder en dames van 30 jaar of ouder (peildatum 1 oktober). Heren van 40 jaar of ouder en dames van 35 jaar of ouder worden op volgorde van leeftijd automatisch doorgeschoven naar de veteranenteams.

Trainen

Trainingstijden worden binnen Roomburg vastgesteld in overleg met de  Seniorencommissie. Teams kunnen voorkeuren voor het volgend seizoen kenbaar maken aan hun elftalcommissaris. In principe wordt het trainingsschema elk jaar opnieuw opgebouwd.

Seniorenteams worden bij voorkeur ingedeeld tussen 20 en 23 uur op dinsdag, woensdag of donderdagavond. Teams kunnen gedurende die tijd trainen op een half veld met trainingstijd op basis van competitie-indeling (reserve 1e of 2e klasse 90 min., 3e klasse 75 min., 4e of 5e klasse 60 minuten).
Deze tijd is bedoeld voor oefeningen; zorg dat je hebt ingelopen als je het veld op kan. Een tweede training kan op maandag of vrijdag gepland worden als er voldoende veldruimte beschikbaar is.

Als voor een specifieke tijd meer teams zich opgeven dan veldruimte beschikbaar is, wordt in principe gekeken naar de actieve bijdrage die spelers leveren aan de club (training geven/coachen/commissiewerk).

Verplichtingen voor teams
Van teams wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren om bij Roomburg gezellig en sportief hockeyen mogelijk te maken. Bij thuiswedstrijden worden teams ingedeeld voor fluiten (2 scheidsrechters per wedstrijd) op zaterdag bij de oudere jeugd en op zondag bij de senioren/veteranen.
Verder wordt per jaar van elk team verwacht dat zij bij toerbeurt de bar bezetten en opruimen en vegen na de wedstrijden op zondag. Na oefenwedstrijden wordt het team dat het laatst heeft gespeeld gevraagd om op te ruimen en te vegen.

Hockeyen tijdens winterstop

In de winterstop kunnen teams zich opgeven voor de Mid-Winter Competitie (gratis) of voor zaalhockey (extra bijdrage per team wegens afdracht aan KNHB voor inhuur zaalruimte voor de competitie).

Veldtrainingen zijn tijdens de winterstop niet mogelijk. Zaaltrainingen kunnen gefaciliteerd worden (eigen kosten).

Arbitrage moet door het team zelf geregeld worden. Elftal hulp diensten en veegdiensten worden in Mid-Winter Competitie ingevuld door de deelnemende teams.