.Contributie

Informatie: [email protected]

Onderstaande contributies zijn goedgekeurd op de ALV van 11 juli 2018. De bedragen zijn per lid en inclusief afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

Onderstaande contributies zijn goedgekeurd op de ALV van 11 juli 2018. De bedragen zijn per lid en inclusief afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

Contributies

2018/2019

Eénmalig inschrijfgeld

€ 75,00

Junioren Funkey (5 jaar)

€ 190,00

1e jaars F-jes (Benjamins, 6 jaar)

€ 210,00

2e jaars F-jes en E-tjes (7-9 jaar)

€ 290,00

D- tot en met A-junioren (10-17 jaar)

€ 340,00

Selectietoeslag A1, B1, C1, D1

€ 55,00

Selectietoeslag A2, B2, C2, D2

€ 30,00

Senioren Dames, Heren, Veteranen

€ 350,00

Jong-senioren (18-24 jaar) – m.u.v. selectieteams

€ 295,00

Senioren halfjaarlidmaatschap *

€ 225,00

Jong-senioren halfjaarlidmaatschap *

€ 195,00

Dames Vets op Dinsdag

€ 225,00

Trimmers en Trainingsleden

€ 225,00

Zaalhockey (verplicht voor alle jeugd vanaf 2e jrs F-jes)

€ 55,00

Niet-spelende leden

€ 67,50

Kleding junioren (behalve JA1/MA1), E-tjes en 2e jaars F-jes

€ 40,00

Borg kleding (eenmalig)

€ 50,00

Administratiekosten bij herinschrijving

€ 40,00

Toeslag bij betalen per factuur

€ 20,00

 

* Het halfjaarlidmaatschap is voor (jong) senioren die alleen de eerste seizoenshelft (tot aan de winterstop) willen/kunnen meespelen. Men dient vóór 1 juni van het lopende seizoen aan te geven dat men het volgende seizoen hiervan gebruik wil maken (via [email protected]).

Contributienota/-betaling

Nota’s worden per mail en/of sms vanuit ClubCollect verstuurd. Het is daarom zeer belangrijk dat de e-mailadressen en het mobiel telefoonnummer juist zijn opgegeven.

De contributie kan in één of vier termijnen worden betaald. De termijnen zijn als volgt over het jaar verdeeld: eind september, eind november, eind januari en eind maart. Via ClubCollect kan iedereen de exacte data van afschrijving zelf bepalen. Leden die nog per factuur betalen (let op: toeslag!) kunnen via ClubCollect het geld met iDeal overmaken.  Ook blijft een eigen overschrijving mogelijk naar IBAN NL07 RABO 0192 0495 50 t.n.v. LHC Roomburg onder vermelding van naam, lidnummer en factuurnummer.

In gebreke blijven bij de contributie-inning (incasso) door onvoldoende saldo, een geblokkeerde rekening, storneringen etc., of overschrijding van de betalingstermijn bij betalen per factuur, kan leiden tot extra administratiekosten van maximaal € 25 per rekening. Op langdurige achterstand van betaling volgt een speel- en trainingsverbod. Blijft het lid in gebreke, dan zal de incasso aan professionals worden overgedragen. Alle consequenties hiervan (ook financiële) zijn voor de schuldenaar.  

Indien noodzakelijk of wenselijk is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk een betalingsregeling tetreffen via het bestuur ([email protected]). Het bestuur beslist zelfstandig en legt de afspraken schriftelijk vast.

Inschrijfgeld

Ieder nieuw lid betaalt inschrijfgeld als bijdrage aan de bestaande accommodatie. Oud-leden die zich opnieuw inschrijven betalen slechts administratiekosten. 

Lidmaatschapsvoorwaarden

De volledige lidmaatschapsvoorwaarden zijn beschreven in de Statuten, het Huishoudelijk en het Tuchtreglement van de vereniging. Deze zijn te vinden op de pagina Vereniging/Tucht, Vertrouwen & Respect  of op te vragen bij [email protected].

Verzekering

De KNHB heeft voor haar verenigingen een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekeringen afgesloten. Deze is voor alle leden, personeel, trainers en vrijwilligers.

Op de site van de KNHB is alle informatie over deze verzekeringen te vinden. 

Ouders

Ouders kunnen zich via de site inschrijven om zo toegang te krijgen tot het afgesloten deel van de website en de Roomburg app. Ouders met een scheidsrechterskaart kunnen zich op die manier ook registreren als Club Scheidsrechter voor Roomburg. Deze inschrijving leidt niet tot enige vorm van lidmaatschap. Er zijn dan ook geen rechten of plichten aan verbonden.