Contributie

Informatie: [email protected]

Onderstaande bedragen zijn per lid en inclusief afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.


Contributies

2021/2022

Eénmalig inschrijfgeld

€ 75,00

Funkeys (5 jaar)

€ 202,00

Coolkids (6 jaar / 1e jaars F)

€ 224,00

E & 2e jaars F junioren (7-9 jaar)

€ 310,00

A t/m D junioren (10-17 jaar)

€ 363,00

Selectietoeslag A1, B1, C1, D1

€ 59,00

Selectietoeslag A2, B2, C2, D2

€ 32,00

Senioren Dames, Heren, Veteranen

€ 373,00

Jong-senioren (18 t/m 25 jaar) – m.u.v. selectieteams

€ 315,00

Senioren halfjaarlidmaatschap *

€ 227,00

Jong-senioren halfjaarlidmaatschap *

€ 198,00

Dames Vets op Dinsdag

€ 240,00

Trimmers en Trainingsleden (Senioren en Junioren)

€ 240,00

Zaalhockey (jeugd vanaf E8-tallen)

€ 57,50

Niet-spelende leden

€ 69,00

Kleding junioren (behalve JA1/MA1), E-tjes en F-jes

€ 40,00

Borg kleding (eenmalig)

€ 50,00

Administratiekosten bij herinschrijving

€ 40,00 

 

* Het halfjaarlidmaatschap is voor (jong-)senioren die maar één seizoenshelft willen/kunnen meespelen. Voor informatie over deze en andere opties kan je contact opnemen met [email protected].

Contributienota/-betaling

Nota’s worden per mail en/of sms vanuit ClubCollect verstuurd. Het is daarom zeer belangrijk dat het factuur-/oudermailadres en het mobiele telefoonnummer juist zijn opgegeven. Let op: een betaalkeuze maken in ClubCollect is noodzakelijk om de betaling(en) in gang te zetten. Een uitgebreide handleiding voor ClubCollect is te vinden onder Vereniging - Documenten.

De contributie kan in één of vier termijnen worden betaald. De termijnen zijn als volgt over het jaar verdeeld: eind september, eind november, eind januari en eind maart. In ClubCollect kan iedereen de exacte data van afschrijving zelf bepalen. Facturen kunnen ook met IDeal of per SEPA-overschrijving worden betaald. 
 
Ook blijft het mogelijk om buiten ClubCollect om naar IBAN NL07 RABO 0192 0495 50 t.n.v. LHC Roomburg een betaling te doen, onder vermelding van naam, lidnummer en factuurnummer.
 

In gebreke blijven door het niet maken van een betaalkeuze (met als gevolg geen incasso/betaling) of in gebreke blijven door onvoldoende saldo, een geblokkeerde rekening, stornering etc. of door overschrijding van de betalingstermijn, kan leiden tot extra administratiekosten. Op langdurige achterstand van betaling volgt een speel- en trainingsverbod. Blijft het lid in gebreke, dan zal de incasso aan professionals worden overgedragen. Alle consequenties hiervan (ook financiële) zijn voor de schuldenaar.  

Indien noodzakelijk of wenselijk is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk een betalingsregeling tetreffen via het bestuur ([email protected]). Het bestuur beslist zelfstandig en legt de afspraken schriftelijk vast.

Inschrijfgeld

Ieder nieuw lid betaalt inschrijfgeld als bijdrage aan de bestaande accommodatie. Oud-leden die zich opnieuw inschrijven betalen slechts administratiekosten. 

Lidmaatschapsvoorwaarden

De volledige lidmaatschapsvoorwaarden zijn beschreven in de Statuten, het Huishoudelijk en het Tuchtreglement van de vereniging. Deze zijn te vinden op de pagina Vereniging/Tucht, Vertrouwen & Respect  of op te vragen bij [email protected].

Verzekering

De KNHB heeft voor haar verenigingen een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekeringen afgesloten. Deze is voor alle leden, personeel, trainers en vrijwilligers.

Op de site van de KNHB is alle informatie over deze verzekeringen te vinden. 

Ouders

Ouders kunnen zich via de site inschrijven om zo toegang te krijgen tot het afgesloten deel van de website en de Roomburg app. Ouders met een scheidsrechterskaart kunnen zich op die manier ook registreren als Club Scheidsrechter voor Roomburg. Deze inschrijving leidt niet tot enige vorm van lidmaatschap. Er zijn dan ook geen rechten of plichten aan verbonden.