Tucht Vertrouwen & Respect


Op deze pagina vind je hoe wij als leden van Roomburg met elkaar en met onze gasten en bezoekende clubs willen omgaan.

Sport, prestaties, gezelligheid en respect gaan prima samen, maar vragen wel bewuste keuzes van alle leden. Om iedereen daarmee te helpen en om eenduidigheid te hebben hoe wij met elkaar omgaan, hebben we een aantal zaken als club geregeld en afgesproken.

Privacy / Gegevensbeveiliging
Naar aanleiding van de AVG heeft Roomburg een Privacy Verklaring opgesteld.

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Allereerst zijn er de formele regels die een vereniging altijd moet vastleggen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (deze zijn te vinden op de site achter de inlog).

Dan zijn er heel veel meer of minder informele afspraken en gewoonten die ervoor moeten zorgen dat de spelers van Roomburg, de bezoekende teams en alle supporters en begeleiders een prettige en leuke dag hebben op Roomburg.

Sportiviteit & Respect
Een sportclub als Roomburg heeft op een gemiddelde zaterdag zo’n 600 spelers en 300 supporters te gast. Op een goede zondag is dat niet anders. We zijn een familieclub met ambitie, een club waar iedereen zich thuis voelt en daar zijn we trots op. Er zijn weinig vervelende incidenten en dat houden we graag zo.

De commissie Sportiviteit en Respect zet zich daarom sinds 2015 graag in voor het sportieve klimaat op Roomburg, maar we hebben íedereen daar hard bij nodig.


Iedereen moet zich thuis voelen: van leden tot supporters, vrijwilligers, gastteams en de scheidsrechters. Sportiviteit lijkt vanzelfsprekend, maar het gaat niet vanzelf, we moeten het samen doen. Daarom hebben we op Roomburg een aantal afspraken gemaakt: de Roomburg Gedragsregels.


Sinds seizoen 2019-2020 doet Roomburg mee aan een regionaal netwerk rondom sportiviteit (initiatief van HDM), hetgeen zich onder andere uit in uniforme Boarding doeken en voor de Jongste Jeugd 'de blauwe kaart'.


Tucht
Uiteindelijk zal met alle formele en informele afspraken het toch af en toe gebeuren dat incidenten voorkomen op en buiten het veld. Daarvoor heeft Roomburg een aantal uitgangspunten en ook sancties afgesproken. Die zijn beschreven in het Tuchtreglement. Onze Tuchtcommissie behandelt de rode/gele kaarten die tijdens wedstrijden aan Roomburg spelers zijn gegeven.

Vertrouwen
Het bestuur heeft besloten vertrouwenscontactpersonen voor te dragen voor benoeming bij de Algemene Ledenvergadering (ALV). Door een benoeming door de leden is de onafhankelijkheid van deze functie gehandhaafd, net zoals die van de tuchtcommissie en de kascommissie. De rol van vertrouwenscontactpersonen en hun takenpakket is uitgebreid beschreven op de site van de KNHB.

De ALV van 11 juli 2018 heeft op voorstel van het bestuur ingestemd met de benoeming tot vertrouwenscontactpersoon van Esther van der Linden voor een eerste periode van drie jaar. Guido Rodenburg is kandidaat vertrouwenscontactpersoon, te benoemen door de eerstvolgende ALV.

Esther heeft de benoeming aanvaard in het verlengde van haar werk voor het programma Sportiviteit & Respect (zie elders op deze pagina). Zij werkt als directeur op een basisschool in Oegstgeest. Haar man en 3 kinderen hockeyen bij Roomburg.

De vertrouwenscontactpersonen zijn bereikbaar via [email protected].

Rookverbod
Tot slot, is het (in 2016 ingevoerde) gedeeltelijke rookverbod op het complex per september 2019 uitgebreid tot een volledig rookverbod. We willen een rookvrij sportcomplex zijn gedurende de gehele week. Om te vermijden dat rokers net buiten de enige ingang van het complex gaan roken, is er wel een rookplek beschikbaar gemaakt in de ruimte naast de keeperslockers. Andere suggesties voor een dergelijke plek, mits niet in de directe omgeving van de velden, zijn welkom.
Wij vertrouwen erop dat iedereen dit verbod respecteert.