Kledingplan


Met ingang van het seizoen 2017/2018 spelen onze voltallige jeugd- (vanaf 1e jaar F) en selectieteams van de Dames en Heren verplicht in dezelfde tenues. Met het kledingplan zijn we, ook op de langere termijn, in staat een uniforme uitstraling voor alle teams te realiseren.

De leverancier van de nieuwe kleding is The Indian Maharadja. De kleding wordt gedistribueerd door Intersport Leiden (Lammenschansweg 130H).

Er is gekozen voor een systeem waarin de spelers een kledingpakket in bruikleen hebben. Elke speler ontvangt in bruikleen:
     - 1 short of rokje
    - 1 wedstrijdshirt
    - 1 trainingspak (jas en broek)
    - elk jaar een paar nieuwe kousen (deze komen in eigen bezit, geen bruikleen).

Verder zal er voor elk team eenzelfde keepershirt ter beschikking worden gesteld. De kleding (met uitzondering van de kousen) houdt de speler in eigen beheer en kan te allen tijde ingewisseld worden voor een grotere maat als het te klein is.

De kledingcommissie is voor het kledingplan aanspreekpunt voor spelers en ouders. De commissieleden kan je terugvinden onder Vereniging / Commissies . Zij zijn bereikbaar via [email protected].

Uitgifte kleding / Ruilen / Innemen

Het kledingpakket wordt op nader te bepalen data, vóór aanvang van de nieuwe competitieronde, in augustus, via Intersport persoonlijk uitgereikt aan de spelers. Intersport zorgt naast de uitgifte voor het voorraadbeheer, het (om)ruilen en de inname (bij einde deelname kledingplan) van de kleding.
Bij de eerste uitgifte van de materialen tekent de speler voor ontvangst van de kleding en het kledingreglement (zie hierna).

Extra kleding

Via Intersport is het mogelijk om extra/aanvullende kleding aan te schaffen tegen de reguliere verkoopprijs.

Bruikleenkosten & Borg

Elk competitiespelend jeugdlid neemt automatisch deel aan het kledingplan. Door sponsoring zijn de bruikleenkosten voor elk kledingpakket jaarlijks € 40,-. Daarnaast is éénmalig een borg van € 50,- per pakket verschuldigd. Deze bedragen worden gelijktijdig met de contributie geïncasseerd.

Bij einde deelname kledingplan moet de kleding (uitgezonderd de kousen) worden ingeleverd bij Intersport. Om de borg teruggestort te krijgen moet dit borgformulier worden geprint en bij kledinginname worden afgestempeld door Intersport. Het borgformulier moet gemaild worden naar [email protected] én [email protected].

NB: Als je je kleding niet inlevert, is Roomburg genoodzaakt de daadwerkelijke kosten van het kledingpakket minus de borg in rekening te brengen. Dit is omdat Roomburg voor elk niet ingeleverd pakket een nieuwe set moet aanschaffen. De daadwerkelijke kosten zijn vele malen hoger dan de bruikleenkosten.

Uiteraard zijn er bepaalde ‘spelregels’ aan het kledingplan verbonden. Deze ‘spelregels’ staan beschreven in het kledingreglement en de wasvoorschriften die aan iedere deelnemer worden verstrekt bij de uitreiking van de kleding. Het reglement en de wasvoorschriften kunt u hieronder vinden.

Uiteraard wil LHC Roomburg ook via deze weg de sponsors die dit kledingplan hebben mogelijk gemaakt nogmaals hartelijk danken!

Kledingsponsors

RabobankBeschrijving: intersport logo.jpgLek makelaar logo.jpgVan oerle nettpro.jpgBeschrijving: Admitter


Reglement Kledingplan

1. Ieder competitiespelend jeugdlid (vanaf 2ejaars F) van LHC Roomburg is automatisch deelnemer aan het Roomburg kledingplan.

2. Iedere deelnemer ontvangt via Intersport Leiden uit hoofde van het kledingplan in bruikleen: 1 short of rokje, 1 wedstrijdshirt, 1 trainingspak (jas en broek). Deze kleding blijft eigendom van LHC Roomburg.

3. De onder 2. genoemde artikelen kunnen afzonderlijk van elkaar op elk moment bij Intersport Leiden worden omgeruild voor een andere maat.

4. Iedere deelnemer ontvangt verder elk jaar in eigen bezit een paar nieuwe kousen. Ongedragen kousen kunnen op elk moment worden omgeruild voor een andere maat.

5. Iedere deelnemer betaalt voor het gebruik van de onder 2. genoemde kleding jaarlijks een bedrag van € 40,- . Dit bedrag wordt gelijktijdig met de contributie geïncasseerd.

6. Iedere deelnemer betaalt daarnaast éénmalig een borg van € 50,-. Dit bedrag zal voor al lid zijnde deelnemers bij aanvang van het kledingplan en voor nieuwe leden bij aanvang van het lidmaatschap, gelijktijdig met de contributie worden geïncasseerd.

7. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij de onder 2. genoemde kleding netjes en met zorg zullen behandelen en verantwoordelijk met de kleding om gaat.

8. Beschadiging, vernieling en vermissing van een of meer van de onder 2. genoemde artikelen moet zo snel mogelijk gemeld worden aan de kledingcommissie (e-mail: [email protected]). Het is aan de commissie te beoordelen of verwijtbaar gedrag de oorzaak is van de beschadiging, vernieling of vermissing. Indien zij niet in staat is dit te beoordelen, zal deze beoordeling aan het bestuur worden overgelaten.

9. Wanneer verwijtbaar gedrag de oorzaak is van de beschadiging, vernieling of vermissing behoudt HC Roomburg zich het recht voor de kosten gemoeid met het vervangen van het/de betreffende artikel/-en bij de deelnemer in rekening brengen.

10. Bij het opzeggen van het lidmaatschap van LHC Roomburg en/of het verlaten van de jeugdlijn moeten alle onder 2. genoemde artikelen schoon en onbeschadigd bij Intersport Leiden worden ingeleverd.

Dit laatste geldt ook wanneer één of meer artikelen worden ingeleverd ter omruiling.
Wanneer niet alle kleding wordt ingeleverd en/of de artikelen niet schoon en onbeschadigd worden ingeleverd, geldt hetgeen is gesteld onder 9.

11. Er mogen aan de buitenzijde en binnenzijde van de onder 2. genoemde kleding kousen geen uitingen, zoals (team-)namen, rugnummers, emblemen, labels en dergelijke worden aangebracht.

12. De kleding dient volgens de aan iedere deelnemer verstrekte wasvoorschriften, die onderdeel uitmaken van dit reglement kledingplan (zie bijlage) gewassen te worden.

Indien, door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften, schade aan de kleding ontstaat, geldt hetgeen is gesteld onder 9.

13. Elk competitiespelend jeugdteam (vanaf 2ejaar F) ontvangt een keepershirt. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als hierboven gesteld.

14. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de kledingcommissie.


Wasvoorschriften

De deelnemer aan het kledingplan draagt zelf zorg voor het wassen van de kleding. Bij het wassen moet rekening worden gehouden met de navolgende wasvoorschriften:

- Kleding zo snel mogelijk na gebruik wassen, niet te lang in de tas laten zitten.
- De kleding dient binnenste buiten gekeerd gewassen te worden
- Wassen bij een temperatuur van max. 40 graden Celsius
- Nooit chemisch laten reinigen
- Niet strijken
- Wasmiddel zonder bleekmiddel gebruiken
- Niet in de droger