Inschrijfformulier

Let op: inschrijven is niet vrijblijvend. Met de akkoordverklaring aan het eind van het inschrijfformulier gaat de inschrijver akkoord me de inschrijfvoorwaarden. Daarmee gaat de inschrijver expliciet een contributieverplichting aan voor een heel seizoen, die van kracht wordt zodra Roomburg positief besluit over toelating.

Heb je de informatie voor junioren of senioren en over de contributies en verzekeringen gelezen? Junioren zijn op 1 oktober a.s. 17 jaar of jonger, senioren zijn dan 18 jaar of ouder.

1. Vul dan onderstaand formulier in.
2. Druk op verzenden.
3. Via de mail krijg je een bevestigingsformulier gestuurd.
Wanneer je geen mail ontvangt (kijk ook in je SPAM-box), dan is er iets verkeerd gegaan. Je moet het formulier dan opnieuw invullen. Controleer daarom vooral goed het bovenste e-mailadres, want daar wordt de mail naar gestuurd.
 
Inschrijving junioren (17 jaar of jonger op 1 oktober a.s.)

De inschrijving voor junioren begint op 1 maart en eindigt op 1 mei. Buiten die data is het mogelijk je in te schrijven (m.u.v. januari en februari), maar er is maar zeer beperkt plaats. Neem dan éérst contact op met de lijnorganisatie junioren. Lees daarover de informatie voor junioren.

Kinderen van wie de ouders zich opgeven als actieve vrijwilliger krijgen voorrang bij plaatsing. Let op: opgeven als vrijwilliger schept verplichting! Lees daarover het aannamebeleid voor junioren.

Foutmeldingen tijdens invullen: Krijg je een foutmelding tijdens het invullen, weet dan dat deze onderaan het fout ingevulde veld wordt getoond. De foutmelding heeft dus betrekking op het veld dat er boven staat.


 
   
Persoonlijke gegevens inschrijver
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contactgegevens inschrijver
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieële gegevens
  De facturing van de contributie heeft Roomburg uitbesteed aan ClubCollect, van wie u eind september de factuur ontvangt. Op uw persoonlijke ClubCollect webpagina regelt u zelf hoe u wilt betalen en in hoeveel termijnen. Bij het in gebreke blijven van het in gang zetten van de betaling, machtigt u hierbij Roomburg de contributie middels ClubCollect in vier gelijke termijnen van uw bankrekening te incasseren:

 
   
 
   
 
Hockey-ervaring inschrijver
   
   
  (Geheel getal)  
   
   
   
   
Ervaring als trainer / coach / scheidsrechter
  Senior inschrijvers vullen dit voor zichzelf in.
Bij inschrijving van junioren / jongste jeugd vullen de ouders deze vragen in.

 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
Wat ga jij als senior of ouder doen voor Roomburg?
  Roomburg drijft op haar leden en vrijwilligers. Alle senioren hebben jaarlijks enkele bardiensten en fluitbeurten, ouders van jeugdleden hebben elk seizoen enkele bardiensten en zijn rij-ouder voor het team van hun kind(eren).
Daarnaast hebben we echte vrijwilligers. Bestuur, commissies, trainers, coaches, teammanagers, scheidsrechters, toernooi organisatoren, het zijn allemaal vrijwilligers. Het kunnen senioren zijn, (oudere) junioren of ouders!
Vrijwilligers zijn ook voor de junioren van groot belang. Zij zorgen voor de hockeyopleiding, plezier en veiligheid van ALLE dus ook JULLIE eigen kinderen. Zonder hulp van ouders is dit niet mogelijk.
Ook sponsoring is van groot belang voor Roomburg. Het maakt die extra’s mogelijk.
Hier een overzicht van de soorten vrijwilligerswerk bij LHC Roomburg: https://roomburg.nl//files/documenten/2021222_VrijwilligerswerkRoomburgfeb2021v2.pdf
Voor actuele vacatures zie: https://roomburg.nl//site/default.asp?option=2505&menu=1

 
Wat kan je van Roomburg verwachten?
  Bij de toelating van junioren wordt daarom mede gekeken of ouders vrijwilligerswerk willen doen: ad hoc klusjes, projecten of een vrijwilligersfunctie. Daarbij kijken we met name naar wat we voor komend seizoen aan vrijwilligers nodig hebben. Voor veel vrijwilligerswerk is een hockey-achtergrond overigens niet noodzakelijk, door iedereen is dus passend vrijwilligerswerk te doen.
Na toelating worden ouders en senioren actief benaderd over hun voorkeur voor vrijwilligerswerk. Dat kan voorafgaand aan of gedurende het seizoen zijn. De antwoorden op de onderstaande vragen zijn dus niet vrijblijvend!
Heb je nog vragen over vrijwilligerswerk bij Roomburg, dan kan je terecht bij [email protected]

 
Aanvullende (contact)gegevens tbv vrijwilligerswerk
  Als we vacatures hebben of iemand voor een ad hoc klus of een project zoeken, willen we graag de juiste persoon direct kunnen benaderen. Daarom vragen we ook LinkedIn account(s) om een beeld te kunnen krijgen van de beroepsmatige achtergrond van kandidaat vrijwilligers. Voor het succes van de club hebben we wellicht jouw expertise nodig, door je LinkedIn account te koppelen is bekend waarvoor je benaderd kunt worden.

 
Aanvullende (contact)gegevens inschrijver
   
   
Aanvullende (contact)gegevens ouder A
  Alleen van toepassing bij inschrijving junior lid

 
   
   
   
   
   
Aanvullende (contact)gegevens ouder B
  Alleen van toepassing bij inschrijving junior lid

 
   
   
   
   
   
Vrijwilligerswerk door senior inschrijver / ouder A
   
   
   
   
   
   
   
   
Vrijwilligerswerk door ouder B
   
   
   
   
   
   
   
Overige informatie
   
 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.